Helhedsterapi

Det kan være svært at afgøre hvad der er “hønen eller ægget”, når helbredet skranter, og vi har det dårligt. Det etablerede system behandler ofte enten hovedpinen eller depressionen, ofte uden at tænke på om der er en sammenhæng.

Det etablerede behandlersystem har ganske vist en sygdomsforståelse der involverer psykosomatisk sygdom. Det henfører som regel til at psyken giver sig udtryk i fysiske symptomer. Den alternative sygdomsforståelse har en endnu mere udbygget forståelse af sammenhængen mellem kroppen og psyken. Den har øjnene åbne for flere forskellige sammenhænge mellem dit helbredsproblem.

Når du går til alternativ behandling hos mig, deler jeg ikke helbredsproblem op i “kasser” med bestemte fysiske og psykiske sygdomme efter de symptomer du kommer med. Jeg ser dig som en fysisk og psykisk helhed, med flere mulige årsager til dit problem.

Jeg vil arbejde med hele din livsstil.
Det vil sige din kost, dine tankemønstre og din livskvalitet.

  • Spiser du sundt?
  • Får du nok motion og hvile?
  • Har du et godt arbejdsmiljø?
  • Sørger du for at få gode oplevelser i fritiden?
  • Hvordan har du det med de mennesker du omgåes?

Disse ting er vigtige både for kroppen og dit humør og velbefindende.

Alle disse aspekter hænger sammen, og de skal alle fungere, for at du får et holdbart behandlingsresultat.

Jeg vil arbejde på at dække alle disse aspekter sammen med det helbredsproblem du henvender dig med for at du får en varig effekt.

Det kaldes for helhedsbehandling.

Ved helhedsterapi anvendes alternativ sygdomslære. Udfra denne tankegang behøver smerter ikke være psykiske hvis ikke man finder årsagen. Det kan nemlig skyldes en energi-lidelse på en meridian, stagnation eller blokering. Dårligt humør behøver heller ikke være psykisk. Det kan f.eks. skyldes fejlernæring eller blodsukkerproblemer. Måske har du været ude for chok eller traumer. Her vil jeg arbejde med dine muskler og bevæge dit blod så du kan få reageret og komme af med dine psykiske besværligheder i stedet for at dulme dig med nervemedicin, som ikke fjerner problemet.

Det hører med til min helhedsterapi, at sund kost og levevis er nødvendigt for at helbrede sygdom. Jordstråling, allergener, tilsætningsstoffer og indeklima kan være en af årsagerne til at du er syg. Din livsholdning, negative følelser, uløste konflikter, stress og psykisk arbejdsmiljø kan gøre dig syg. Dette vil jeg hjælpe dig med at finde en god løsning på.

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699