Jeg tilbyder psykologhjælp til forskellige problemområder på arbejdspladsen..

Arbejdsstress:
Er du direktør eller chef eller medarbejder, og føler du kravene overstiger hvad du kan overskue, og stille op til?
Har du svigtende energi og humør og nedsat trivsel? Du vil gerne beholde dit arbejde, men du kan ikke få tingene til at hænge sammen og kæmper for at bevare overblik og overskud, har du måske stress.

Symptomer:

Symptomerne kan variere fra træthed og nedsat ydeevne og depressive følelser til angst og søvnløshed og uro.
Ofte har den stress-ramte en “kort lunte”, som forstærkes af den utilstrækkelige nattesøvn.
Du har svært ved at slappe af og lade op til en ny arbejdsuge og ved egen kraft komme ud af problemet.
Problemet bliver ofte en ond cirkel, med fejl i arbejdet, og uhensigtsmæssige reaktioner på arbejdspladsen.

Jeg kan løse dit stress-problem for dig effektivt, og i løbet af få uger vil du begynde at mærke du igen fungerer bedre.

Er du afskediget eller sygemeldt p.gr.a. stress, kan jeg hjælpe dig med at tale om problemerne og komme videre.


Lederens udfordringer.
Som chef i en virksomhed og som leder på en arbejdsplads kan du møde mange “hurdler” undervejs, som er tidkrævende og som giver spekulationer.
Samtidig med, at der stilles store krav til din effektivitet, dine kompetencer, dit overblik og din evne til at tage beslutninger.
I perioder og bestemte situationer kan det blive lidt for stor en udfordring for dig.

Jeg har specialiseret mig i arbejdspsykologi og har siddet med mange chefer, som var stressramte, eller havde midlertidige problemer, som jeg har hjulpet dem med.
Du vil opleve, at en god fysisk behandling og en god samtale med mig giver forøget velvære, og at løsningerne på problemet begynder at indfinde sig fra gang til gang.

En behandling hos mig kombineret med styrkende og afslappende behandling og mine fine kinesiske akupunktur-urter, kan være den tiltrængte vitamin-indsprøjtning, du har brug for.
Jeg har flere uddannelser, og erfaringer fra flere arbejdspladser, og mange andre sammenhænge. Jeg kan hjælpe dig med at gennemskue din virksomheds sammenskruning og dynamikker, og give dig vejledning og redskaber til at løse problemerne og skabe positiv forandring.


Psykisk arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø må fungere godt, for at man trives og yder sit optimale på arbejdet. Organisationens struktur, ledelsesstil og sammensætningen af medarbejdere spiller ind på arbejdsmiljøet.
Kommunikationsstil og kropssignaler sender budskaber, som skaber det psykiske arbejdsklima på godt og ondt.
Ofte er det små og mere indirekte signaler, stemningen i lokalet, og ting som foregår på det uformelle plan som er afgørende for et godt eller dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Har din virksomhed brug for vurdering, justeringer og forbedringer, melder jeg mig på banen med rådgivning og redskaber til at optimere arbejdsmiljø, trivsel og effektivitet på din arbejdsplads.
Måske henvender du dig som chef. Da kan vi sammen lave en handleplan. Måske henvender du dig som enkeltperson/medarbejder. Også her kan du få hjælp og redskaber til gavn for din situation.


Terapeut på arbejdspladsen.

Det er gennem de senere år blevet en mere og mere populær trend, at bruge en terapeut på arbejdspladsen.
Dette er en person, som tager sig af “myoser i nakken”, kombineret med en god og afslappende snak for afstressning og genopladning.
Her kan man få afslapning og “luft” for sine ting og en god feedback af terapeuten, i fuld diskretion.

Erfaringsmæssigt giver øget trivsel og velvære medarbejdere, der fungerer godt sammen, og yder mere. Erfaringen er, at virksomheden tjener denne indsats til sine medarbejdere ind gennem bedre medarbejdere.
Arbejdspladsen kan komme til mig i min klinik i Nykøbing Mors eller Århus, eller man kan bestille mig til at komme på arbejdspladsen en aftalt dag, hvor man stiller et lokale til rådighed.
Jeg behandler i byerne Nykøbing Mors, Thisted, Skive, Skanderborg, Horsens og Århus.

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699