Koncentrationsbesvær

Koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer gør at du ikke kan udføre dit arbejde tilfredsstillende. Du er måske nervøs for at miste dit job.

Vi lever i et humanistisk samfund fuldt af gode intentioner og principper og idealer for etik og moral og medmenneskelighed.

Samtidig lever vi i et hardcore præstationssamfund med konkurrence, hvor der kræves effektivitet og præcision for at opretholde de samfundsgoder der gør at vil kalder os et velfærdssamfund.

Dette kan udvikle sig til et stort problem, hvis du rammes af stress eller anden sygdom der gør at du ikke længere kan huske og koncentrere dig.

Koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse gør at dine børn eller dine venner bliver sårede på dig, fordi du har glemt hvad de har sagt.

Koncentrationsbesvær

Det hører med til medmenneskelig pli og kærlighed og omsorgsidealet at vi er nærværende. Vi skal interessere os for hinanden, vi skal huske hvad hinanden laver, og hvad vi har talt om. I modsat fald falder vi igennem vores rolle, og vi risikerer at blive misforståede. Medmindre omgivelserne forstår der er noget galt.

 

Koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse gør at du glemmer aftaler, dit hjem er udstyret med huskesedler.

Jeg har jævnligt patienter som kommer til mig og beretter om hvordan de forsøger at klare deres dagligdag med huskesedler i et krampagtigt forsøg på at huske og koncentrere sig. Men mængden af huskesedler på skrivebordet eller opslagstavlen sladrer om at de er så udfordret på at huske og koncentrere sig, at der skal andre ting til. Der er brug for hjælp til at få hvilet ud og at få tanket op så ressourcerne bliver fyldt op igen.

 

Koncentrationsbesvær – årsager og problemområder

Har du problemer med korttidshukommelsen når du skal huske aftaler og beskeder? Føler du din opmærksomhed bliver afledt når du skal koncentrere dig om en vigtig opgave? Du kæmper for at huske og koncentrere dig, men dine anstrengelser gør det nærmest bare værre. Måske har du også svært ved at strukturere og organisere din dagligdag.

Din effektivitet er nedsat p.gr.a. hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær.

Disse problemer kan skyldes tilstande I hjernen, f.eks. ADHD eller demens, De kan skyldes erhvervede hjerneskader ved ulykker eller slag eller f.eks. maler-syndrom. Problemerne kan skyldes stress, angst og depression, og krise.

Ikke sjældent ser jeg mennesker opsøge hjælp hos mig med stress og hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær. De ønsker at hvile ud og være veloplagte. Men de er fanget i en skruestik af en alarm-udmattelsestilstand hvor de hverken har energi eller er i stand til at falde i søvn om aftenen, så de kan få hvilet ud. Dette er blot et af flere eksempler hvor både kroppen og sindet har brug for hjælp for igen at kunne fungere.

Det er ikke blot en viljessag at overkomme dine hukommelsesproblemer og dit koncentrationsbesvær.

Jeg kan hjælpe dig gennem at undersøge årsagerne til dine hukommelsesproblemer og dit koncentrationsbesvær og afhjælpe dem.

Kombineret psykolog og alternativ behandling ved hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær

Jeg tilbyder dig kombineret psykolog og alternativ behandling med hjælp til både kroppen og sindet for at afhjælpe de udfordringer du har med at huske og koncentrere dig. Jeg vil hjælpe dig med at genvinde din hukommelse og koncentration.

Jeg tilbyder dig zoneterapi og laser-akupunktur, kostvejledning, vitaminterapi og naturmedicin og kinesiske akupunktur-urter efter grundig undersøgelse af dit helbredsproblem med valg af behandling. Jeg kombinerer den alternative behandling med samtaleterapi. Du får her lejlighed til at styrke krop og sind og få talt ud om dine problemer. Du får redskaber til din livsstil og den stress som forstyrrer dit velbefindende og optimale funktionsevne . Du får hermed mulighed for at omlægge dine levevaner til fordel for en god livsstil. Du tilbydes redskaber til en mere afslappet livsstil, hvor du ikke “brænder dit lys i begge ender” til fordel for en stresset livsstil som din krop og dit sind har brug for hjælp til.

Jeg vil hjælpe dig til at genvinde din energi og din koncentrationsevne, og du vil få fornyet humør og energi og overblik  over din dagligdag.