• Ved hver konsultation skal medbringes sundhedskort/sygesikringsbevis.
  • Der anvendes dankorts-betaling eller mobilepay ved hver konsultation; 1. samtale: 417 kr., de følgende samtaler: 347.71 kr. pr. samtale, – jf. Sygesikringsoverenskomsten (se evt. honorarer og takster på Dansk Psykologforenings hjemmeside:www.dp.dk. Link: Selvstændige. Der sker takstreguleringer pr. 1. april og pr. 1. oktober hvert år, jf. samarbejdet mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner).
  • Der afregnes med psykologen ved selve konsultationen. (“Danmark” giver tilskud, 200 kr. pr samtale, såfremt man er medlem, og der kan indberettes elektronisk, hvis dette ønskes).
  • Afbud til samtale skal meddeles pr. telefon (telefonsvarer) eller pr. mail, senest kl. 16.00 dagen før en aftale, ellers må man betale ovenstående beløb. Dette gælder også ifm. alm. opstået sygdom.
  • En konsultationstid har en varighed af 45-50 minutter. Der kan aftales dobbeltkonsultationer, såfremt dette ønskes; dvs. 1½ – 1 3/4 time.
  • Ved opstart af forløbet præsenteres samtykke-erklæring mhp. at orientere henvisende læge elektronisk om forløbets påbegyndelse samt afslutning ved kort epikrise.
  • På adressen i Nykøbing Mors yder jeg psykologbehandling tilknyttet Sygesikringen. Der er fri P-muligheder overfor bag Rema s parkeringsplads. På adressen i Tirstrup ydes anden psykologbehandling privat henvendelse og med Sundhedsforsikring, eller dækning af betaling kan søges som Enkeltydelse hos kommunen såfremt dine indtægtsforhold giver ret til dækning, og der ikke kan gives henvisning, og behandlingen er nødvendig.

GDPR – Databehandling & Privatlivspolitik

Databehandling for Psykolog Inge Merete Søndergaard
Som klient kan du kræve indsigt i oplysningerne omkring dig selv og:

– Hvilke oplysninger PSYKOLOG Inge Merete Søndergaard besidder
– Behandlingens formål
– Information omkring hvor oplysningerne stammer fra
– Som klient har du ret til at klage til PSYKOLOG Inge Merete Søndergaard eller Datatilsynet

Journal – Jeg skriver noter om f. eks dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Modtagende oplysninger om dig – fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Tavshedspligt – Det er kun mig der har adgang til din journal.

Relevante oplysninger videresendes kun til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Min pligt til at underrette kommunen, sker kun hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender oplysninger til betalere – hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Opbevaring af din journal  ligger hos en databehandler, jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år,i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Oplysning omkring hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Jeg ser frem til at byde dig velkommen her i klinikken.

Mvh.

Psykolog Inge Merete Søndergaard
Tilknyttet Sygesikringen

Grønnegade 33, st.th.
7900 Nykøbing Mors.

Adelgade 28b
8660 Skanderborg.