Familieterapi

Familieterapi går ud på at hjælpe familien til at forstå hinanden og problemet og se nye indfaldsvinkler og muligheder i det problem som familien kommer med.
Jeg vil arbejde på at hjælpe den enkelte og hele familien til at tage fælles ansvar for familiens problem og at fælles løse familiens problemer gennem hjælp-til-selvhjælp.
Man giver hermed ikke et enkelt familiemedlem skylden eller udnævner syndebukke, men kigger på hvordan den måde man møder hinanden, er med til at påvirke oplevelserne i familien.

Når man får øjnene op for denne måde at se på sit familie-fællesskab, og løse de opståede problemer, opstår der et bedre samvær og bedre trivsel i familien. Man finder ud af at se hinanden på en ny måde, og det skaber gode cirkler ift hvordan man har det sammen.

Man accepterer hinanden på en ny måde og omgås ikke længere gennem at kritisere hinanden og tro man skal rette hinandens fejl. Den gamle fastlåste måde at tildele hinanden bestemte roller og egenskaber på erstattes af nye og bedre relationer.

Gennem systemisk-strukturel familieterapi vil jeg hjælpe jer med at få jeres familie til at fungere bedre, og have det bedre sammen. Jeg vil hjælpe jer til at se de negative og fastlåste måder I opfatter og omgåes hinanden på. Jeg vil hjælpe jer til at ændre jeres negative samspil og familiemønstre gennem at finde de positive budskaber i jeres negative følelser og reaktioner. Jeg vil hjælpe jer med at finde frem til nye tanker om hinanden og det som sker i familien og nye løsningsforslag til, hvad I kan gøre bedre.

Jeg vil arbejde kreativt med jeres indbyrdes familiedynamik og hjælpe jer med at finde ny forståelse og nye løsninger i familien.

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699