Parterapi

Har du brug for hjælp til dit parforhold, tilbyder jeg parterapi.

I parterapien vil jeg hjælpe jer til at forstå hinanden og løse jeres problem. Jeg vil hjælpe jer til igen at kunne tale sammen og være sammen på en god måde.

Ofte angiver partnere dårlig kommunikation som en årsag til at forholdet ikke fungerer. Det er en kunst at kommunikere godt og være gode til at forstå hinanden. Nogle gange dækker et kommunikationsproblem over et dårligt følelsesmæssigt klima indbyrdes, som besværliggør kommunikationen. Nogle gange dækker det over opståede spændinger, som kan udløses af en mindre misforståelse eller et forkert ord.

Måske ønsker den ene part ikke at kommunikere om parforholdet. Gensidig vilje til at kommunikere er nødvendigt i et parforhold. Jeg kan her være den tredje part som formidler en gensidig forståelse og forbedret kommunikation. Når forståelsen genindfinder sig, kommer partnerne som regel hinanden nærmere. Hermed er der mulighed for at arbejde med de følelsesmæssige problemer i parforholdet.

Også i de tilfælde hvor man ikke ønsker eller magter at fortsætte forholdet giver min psykologhjælp ofte god hjælp og forståelse. Dette er godt for den følelsesmæssige smerte der ofte er forbundet med bruddet, og hvis man bagefter skal samarbejde omkring fælles børn i forholdet.

Den onde cirkel kan brydes, og harmonien kan ofte genoprettes.

Jeg vil give jer anvisninger og arbejdsredskaber med hjem som I kan bruge imellem de sessions I har hos mig.

En parterapi session er lidt dyrere end almindelig psykologhjælp. Samtidig er der afsat ekstra tid til samtalen.

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699