Depression

Har du en depression har du mindst 2 af kernesymptomerne

  • Tristhed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi/øget træthed

Desuden har du mindst 4 af ledsagesymptomerne:

  • Nedsat selvtillid
  • Selvbebrejdelser
  • Selvmordstanker
  • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
  • Psykomotorisk hæmning eller agitation
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetitændringer

Så har du symptomer på en depression.

Der kan også forekomme irritabilitet og vredesudbrud i forbindelse med depression. Vær opmærksom på, at tilstanden ytrer sig forskelligt hos børn, voksne og ældre.

En mild depression behandles med samtaleterapi. Moderate og svære depressioner behandles med antidepressiva og samtaleterapi.

Den depressive tilstand kan skyldes sygdomsforhold i hjernen, sorg, den kan også være del af en psykisk lidelse, krise eller traumatisering.

Jeg vil behandle v.hj.a. samtaleterapi og kognitiv terapi så du genvinder din livsglæde og igen kan fungere normalt.

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699