Flygtninge og indvandrere

Jeg tilbyder psykologbehandling til flygtninge og indvandrere.

En del flygtninge har integrationsproblemer og har svært ved at omgåes det danske samfund og det offentlige system. Nogle føler sig ensomme eller har svært ved at skabe sig en god tilværelse i et nyt samfund.

Mange flygtninge lider af følgevirkninger af tortur eller de har oplevet massakrer på civile under krigen, og en belastende og farefuld flugt. De kan have mistet pårørende. Efter at have oplevet vold, massakrer, trusler og ødelæggelser får mange flygtninge PTSD. Tilstanden kan optræde akut og forsinket, her ofte udløst af en harmløs begivenhed, som aktiverer det oprindelige traume. Symptomerne er mareridt og “flashbacks”, undgåelsesadfærd, kronisk anspændthed,  irritabilitet, vrede, søvn- og koncentrationsproblemer, og reaktioner fra kroppen.

Mange flygtninge og indvandrere lider af depression ved siden af deres krigstraumer. De kan have svært ved at sætte ord på deres følelser, nogle har det så dårligt at de har svært ved at holde ud at være til. Ofte lider man også af hovedpine og smerter i kroppen, som kan være meget kraftige.

Jeg kan hjælpe dig med at få bearbejdet dine svære oplevelser gennem samtaleterapi, debriefing og kognitiv terapi, hvor dine svære oplevelser bearbejdes, og du får styr på dine tanker og følelser og reaktioner. Jeg kan hjælpe dig til at få det bedre så du kan få et bedre liv i dit nye land.

Ofte vil læge eller psykiater indgå som led i behandlingen for at du kan få medicin ved siden af samtalebehandlingen. Jeg vil hjælpe dig med hvad du skal gøre og hvor du skal henvende dig for at få god behandling af dine problemer.

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699