Behandling af Krise og PTSD

Har du været ude for en voldsom oplevelse såsom skilsmisse, fyring, en ulykke eller alvorlig sygdom? Føler du dig ude af balance med hyppige psykiske svingninger?
Lider du af uventede følelsesudbrud, og har du svært ved at overskue og strukturere din dagligdag og nå dine aftaler som du ellers plejer at gøre?
Så har du symptomer på en krise.  Er dú ramt af krise, vil du ofte reagere impulsivt og uoverlagt, og det er godt at få ro på psykisk.

I den akutte krise kan det være nødvendigt at få hjælp, dels for at overleve socialt og følelsesmæssigt.
Dels for at din krise ikke får for store følelsesmæssige og praktiske omkostninger for dig selv og andre.
Det kan også ske at hvis ikke man får hjælp I den akutte krise, kommer man ikke vellykket gennem reaktionsfasen og bearbejdningsfasen, og krisen bliver kronisk.

Der findes flere former for krise. Udover dem jeg her har nævnt findes der f.eks. også livskriser som f.eks. 40-års krisen. De kræver ikke altid psykologhjælp.

Det er ikke mindst kriser med indhold af katastrofe-agtig karakter som har psykologers bevågenhed. Her er det vigtigt at få hjælp for at overleve psykisk. Herunder hører også krigsoplevelser akutte og de som har udviklet sig kronisk.

Ofte sker den akutte krisehjælp gennem debriefing, hvor den begivenhed som du har været udsat for gennemgåes detaljeret, således at du får lejlighed til at fortælle om begivenheden og få dine følelsesmæssige reaktioner bearbejdet trin for trin. Debriefing er en speciel behandlingsform hvor psykologen gennem en speciel struktureret fremgangsmåde under samtalen gennemgår alle aspekter af den belastende oplevelse som du har været udsat for, og de belastende følelser ved det oplevede. Dette sker gennem flere psykologsamtaler, indtil du igen har det godt.

Det er også vigtigt for dit liv fremover at få disse kriser løst på en god måde. I første omgang fordi du føler dig forvirret og rådvild. Senere fordi du kan “fryse fast” i kronisk , sorg eller bitterhed, eller du bliver hængende fast i sorg og minder på en måde som ikke er naturlig og godt for dig. Hvis ikke du får en svær krise behandlet, kan det betyde at din holdning til livet bliver negativ og usund og ikke som før. Også i disse tilfælde vil jeg arbejde på at hjælpe dig med debriefing.

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699