Selvværd

Mange mennesker lider af manglende selvværd. Hvadenten det tydeligt kan mærkes eller man formår at gemme det bag facaden er det med til at nedsætte ens livsglæde og livskvalitet. Lider du af dårligt selvværd, tilbyder jeg psykologhjælp til at løse dit problem.

Manglende selvværd kan f.eks skyldes:

  • forhold i opvæksten eller opdragelsen.
  • din holdning til dig selv er måske præget af negative antagelser.
  • den måde du møder verden på.
  • du møder ikke nok anerkendelse og værdsættelse i dit liv her og nu.
  • misforståede indlærte normer om smukke supermænd og -kvinder.
  • traumer som har påvirket dit selvværd negativt, f.eks. mobning, utroskab, nederlag.
  • ubehandlet depression.
  • fysiske og psykiske og seksuelle overgreb.

Gennem individuel terapi kan jeg afdække og behandle dit manglende selvværd med indsigtsgivende og psykodynamisk og kognitiv tilgang.

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699