​Særlig sensitiv

Særlig sensitiv definition

Særlig sensitiv er blevet en diagnose i de senere år.

Nogle af mine patienter fortæller mig, at de tror de er særlig sensitive.

Særlig sensitiv er defineret ved at kroppen og nervesystemet reagerer kraftigt på sanseindtryk som lyde og lys og lugte, og på kemi som f.eks. kaffe, og i samvær med andre mennesker har den særlig sensitive brug for at trække sig tilbage for at få ro, fordi han/hun føler sig overstimuleret af samvær og sanseindtryk. Kroppen og nervesystemet føles som en anspændt violinstreng, og selv tøjet kan føles  som om det strammer for meget.

Særlig sensitive siges også at have stor indføling med andre menneskers behov, og det giver risiko for at tage meget hensyn til andre. Særlig sensitive er følsomme mennesker, der har brug for accept af at de er anderledes for ikke at føle sig forkerte. Fordi særlig sensitiv er nedarvet, og målinger viser at 15-20% af os opfatter hjerne og nervesystem stimuli særligt intenst, og derfor bliver man nemt overvældet.

Den særlig sensitives udfordringer

Den særlig sensitive kan have en følelse af at være forkert og sin sensitivitet som en generende svaghed. Derfor stræber mange efter at leve op til andres forventninger, og de er perfektionistiske og bange for at begå fejl. Jeg tænker at især for manden kan dette være svært, da han kan føle han ikke besidder styrke og maskulinitet som de fleste mænd gerne vil have. Den særlig senstive er følsom for kritik. De har brug for at blive forstået og mødt ligeværdigt.

Deres sensitivitet kan både have fordele og ulemper. At kunne fornemme fine nuancer i lyde og synsindtryk kan f.eks. bruges kreativt. Personen fornemmer straks stemningen i et rum og er god til at sætte sig ind i andres følelser. De er meget påvirkelig for gode eller dårlige stemninger, og tænker meget over tingene, og hvis ikke den særligt sensitive har forstået og accepteret sin særlige måde at være til stede i verden på, og har lært at håndtere disse sider af sig selv, kan dette betyde øget sårbarhed og stress og dårligt selvværd.

Når jeg møder særlig sensitive mennesker i min konsultation, tænker jeg ikke kun på alle de træk som her er beskrevet. Jeg bemærker at nogle mennesker reagerer særligt kraftigt i kroppen og nervesystemet, og de kan f.eks. ikke tåle almindelig laser-akupunktur, men jeg må bruge en særlig mild frekvens på 40%. Disse overreaktioner fortæller mig, at her har jeg at gøre med en fin orkidé der kræver særlig pleje for at trives.

Jeg møder mennesker der er særlig sensitive fordi de har overanstrengt sig selv, de er blevet udtrættede og hudløse indeni, og overreagerer på en arbejdsdag hvor de har skyndt sig for meget, eller stærk kaffe.

Når den særligt sensitive har slidt sig selv for meget, er deres livsessens i underskud, og i stedet ses der inflammation og en tilstand af skiftende alarm og udmattelse hvor man hverken har energi eller kan finde ro til at tanke den op, der er ikke mere ”vand til at slukke ilden” i beholderen. De er fanget i en skruestik af træthed og søvnløshed.

 

Kombineret psykolog og alternativ behandling af Særlig sensitiv

Og nu må jeg gyde olie på vandende med mild laser-akupunktur, kinesiske akupunktur-urter der dæmper og lindrer og beroliger en tilstand af fysisk og psykisk irritabilitet og uro og frustration, der får den ramte til at befinde sig i en tilstand af hvileløshed og søvnbesvær. Nogle gange vælger jeg at bruge zoneterapi, og konstaterer nogle fødder der er meget ømme. Jeg bruger også vitaminer og mineraler og olier, som kroppen tørster efter, især hvis den er i underskud.

Kostvejledning er også vigtig og afgørende for at den særligt sensitive trives og føler harmoni i krop og sind. Her kommer udtrykket ”du er hvad du spiser” til sin fulde ret, fordi en sen aften med rødvin medfører ikke blot fysiske tømmermænd, men også psykiske tømmermænd, og måske to dage i underdrejet tilstand. Kosten bør være yin-skabende, for yang betyder inflammation og træthed, uro og rastløshed, og med yin-styrkende kost “gyder man olie” på det overfølsomme nervesystem. Der skal være obs for fødemiddelallergi og -intolerans, og en ren kost groft grønt og magert uden tilsætningsstoffer er det bedste for kroppen.

Psykolog behandling ved særlig sensitiv må have fokus på to aspekter.

For det første at lære at omgås din sensitivitet og så kan skærme dig selv og begrænse for mange indtryk og lyde, have lejlighed til at trække dig tilbage og slappe af. Jeg har set følsomme mennesker overanstrenge sig, og de kommer i en meget pinagtig tilstand, fordi stress rammer den sensitive særlig dybt.

Her kommer så det andet aspekt.

Det er vigtigt at forstå at du kan ikke holde til det samme som andre mennesker. Det er vigtigt at lære at acceptere dette. Det er vigtigt at forstå at du også har fordele og kan nogle ting som andre ikke kan som en meget følsom person. Og bruge dem. Og være stolt af dem.

Du er en fin orkidé der kræver særlig pleje for at trives.

Ved velvalgt behandling af dine særlige behov som særlig sensitiv vil du igen opleve livsglæde og livskvalitet