Angst er konkrete eller indbildte farer.

 

Man kan både lide af forbigående og vedvarende angst.

 

Baggrundsfaktorer

Din angst fobi og OCD kan være arveligt betinget. Den kan også være tillært eller skyldes traumatiske oplevelser.
Den kan være en selvstændig lidelse eller være del af en anden psykisk lidelse.

Har du nogen af nedenstående symptomer på generaliseret angst, kan du få en lægehenvisning til psykolog:

Angst, anspændthed, fobisk angst, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, nedsat stemningsleje, muskelsmerter og  hovedpine, øresusen – synsforstyrrelser eller generende eller prikkende fornemmelser i huden – myrekryb, hjerteslag – hjertebanken dunken i blodårerne – trykken for brystet – brystsmerter – besvimelsestendens, sammensnøring i halsen – kvælningsfornemmelser. sugen i maven – halsbrand – brænden i maven – mavesmerter ved måltider – oppustethed – maverumlen – diarre – forstoppelse – kvalme – opkastning.

Angst

Der findes flere forskellige angstformer.

  • Der findes generaliseret angst.
  • Der findes angst-sensitivitet.
  • Der findes almindelig ængstelighed og nervøsitet.
  • Der findes pludseligt opstående angst.
  • Der findes panikangst.
  • Der findes forventningsangst ved social fobi og social tilbagetrækning.
  • Der findes sygdomsangst, som også kan forekomme i forbindelse med depression.

Angsten ledsages som regel altid af fysiske symptomer og psykiske symptomer:

Fysiske symptomer: 

1) Motorisk spænding: Rysten, dirren, skælven, muskelsmerter, træthed, manglende evne til at slappe af.

2) Øget aktivitet i det autonome nervesystem: Sved, hjertebanken, kølige hænder, hyppig vandladning,

diarré, klump i halsen, uro i maven.

3) Ængstelse: Bekymring, frygt, gruen og forventning om ulykke for sig selv og andre.

4) Overdreven vagtsomhed: Anspændt opmærksomhed, åndsfraværelse, koncentrationsbesvær,

irritabilitet og utålmodighed.

Psykiske symptomer.

Kognitive aspekter. Bestemte tanker er fremherskende, som forestillinger om at have en

alvorlig hjertesygdom, om at blive sindssyg eller gøre noget ukontrollabelt.

Den emotionelle kvalitet. Denne er forskellig fra menneske til menneske og kan have

karakter af væmmelse, uhyggefornemmelse eller rædsel. Hos nogle er usikkerhedsfølelse det

dominerende. Hos andre er den emotionelle farve tæt på irritabilitet, nedtrykthed eller depression.

 

Angst ledsages ofte af uhensigtsmæssige leveregler som:

:Behov for accept og de reaktioner og adfærdsmønstre som det medfører.
:Behov for præstation og de reaktioner og adfærdsmønstre som det medfører.
:Behov for kontrol og de reaktioner og adfærdsmønstre som det medfører.

 

Hvad er fobi?

Fobi er når du er overdrevet bange for ting eller situationer, det kan være edderkopper, elevatorer, åbne pladser eller sociale situationer, hvor du bliver nervøs og føler ubehag. Måske kan du kontrollere fobien, måske undgår du disse situationer. Du er bange for hvad andre tænker om dig, du vil helst sidde yderst så du kan gå ud og have små pauser. Din fobi kan være ubegrundet; der kan også været sket noget som gør at du har klaustrofobi, hvis du f.eks. har været fanget i et lille rum.

Det er nemmest kun at have fobi for slanger….
Det er når du ofte møder din fobi og den afholder dig fra at leve livet normalt som f.eks. ved social fobi, at behandlingsbehovet melder sig.
En social fobi udvikler sig ofte selvforstærkende p.gr.a. den sygdomsramte ikke udfordrer sine fantagelser præget af frygt, og ubehandlet kan den blive invaliderende.

Ofte udvikles social fobi i tilknytning til en længerevarende depression.

En del mennesker lider af en kombineret angst-depressionstilstand.

En social fobi kan også være del af anden psykisk lidelse.
Social fobi kan også være en del af en belastningsreaktion som er en reaktion på belastende livsbegivenheder som f.eks. mange gentagne belastende oplevelser over forholdsvis kort tid. Personen har her problemer med at overskue og strukturere dagligdagens gøremål og aftaler.

 

Hvad er OCD?

OCD er en meget generende tilstand, ofte forbundet med stor pine eller forlegenhed ved de gentagne eller handlinger man ikke kan afholde sig fra, og ofte er handlingerne forbundet med pinefuldhed og skyld og skam.
OCD er kendetegnet af f.eks. frygt for bakterier, ritualer som overdrevet håndvask, morgenritualer og at tælle til et bestemt antal gange før man står op. En hårdt ramt ung mand med OCD kunne ikke stå op og lufte sin tissetrængende hund, før han havde talt til 475, og det kunne så gå i kludder, så han måtte starte forfra. Og han havde skyldfølelser overfor hunden.
Tilstanden kompliceres ofte af følgetilstande som kronisk stress og fysisk og psykisk anspændthed med symptomer som træthed, irritabilitet og søvnproblemer.

 

Psykolog behandling af angst

Afhængigt af karakteren af din angst som kan både være arvelig og traumatisk betinget eller tillært, f.eks. ifm stress eller belastning, kan der være behov for psykodynamisk terapi, traumebehandling og støttende psykoterapi. Det er som regel altid nødvendigt at anvende kognitiv terapi, da de uhensigtsmæssige og fastlåste  tankemønstre  skal aflæres igen, da de som regel har udviklet sig til automatisk negative tankemønstre. I den forbindelse suppleres den kognitive terapi med redskaber og hjemmeopgaver for at aflære tankerne og tankemønstre med tankestop og afledning og andre kognitive redskaber. Der findes ingen faste regler for hvilken psykologiske metode jeg vil bruge, det afhænger helt af din psykiske situation.

Ved søvnbesvær vil jeg supplere behandlingen med afslapningsteknikker.

Læs i  øvringt mere under linket psykolog behandling.