Traumatiserede flygtninge

Jeg tilbyder psykologbehandling til traumatiserede flygtninge og indvandrere.

Jeg har 25 års erfaring i at undersøge og behandle traumatiserede flygtninge

 

Traumatiserede flygtninge kan kategoriseres i to grupper. Den mindre hårdt ramte gruppe som har gennemlevet strabadser, men som ikke har oplevet direkte krigshandlinger og været vidne til massakrer, drab og blodsudgydelser eller langvarig tilbageholdelse, fængsling, eller tortur.

Nogle har været udsat for etnisk forfølgelse, også i flere år op til krigens udbrud, hvor de er blevet udsat for husransagelser, fædrene er blevet tilbageholdt og udsat for forhør, tæsk og varierende grader af tortur. Især hvis de har været medlem af en modstandsgruppe. Børnene er blevet forfulgt og chikaneret på skolevejen. De er blevet forbudt at lære deres modersmål i skolen. Dette kan medføre psykologiske følgevirkninger, og oplevelserne udgør en mørk periode som i deres tilværelse som mærker dem for livet.

Traumatiserede flygtninge

Den sidste gruppe af traumatiserede flygtninge har oplevet direkte krigshandlinger, og gennemlevet forfølgelse og flugt. De har flygtet som de stod og gik, og ofte har der ikke været tid til at få varmt tøj og ejendele med. De har manglet alle fornødenheder, og de har følt så stor utryghed at det opleves som tilværelsen falder fra hinanden.

Mange, selv de alvorligt traumatiserede flygtninge lever med deres krigsoplevelser, men bevarer deres funktionsevne i dagligdagen.

Alvorligt traumatiserede flygtninge kommer typisk på et tidspunkt ud for en belastning, ofte af en mere harmløs karakter, som medfører retraumatisering af de alvorlige og belastende oplevelser under krig og flugt, som de har været udsat for under krig og flugt, og som de bærer rundt på i sig, og som har været indkapslet indtil da. Det drejer sig om en forsinket traumereaktion udløst af en social eller fysisk påvirkning eller psykisk belastning.

 

I flygtninges hjemland kan det være behæftet med stærk tabu at opsøge psykologhjælp og tale om sine traumer.

Er du traumatiseret flygtning kan det stærkt anbefales at opsøge hjælp før du bliver ramt af retraumatisering.

 

Tag kontakt og få psykologhjælp til dine traumatiske oplevelser under krig og flugt

 

De traumatiserede flygtninge som jeg i de fleste tilfælde behandler, tilhører den hårdt ramte gruppe, som lider af alvorlige og invaliderende krigstraumer efter oplevet utryghed og trusler, de har typisk været tilfangetaget og udsat for tortur og massevoldtægt. Under tilfangetagelsen og egen tortur eller voldtægt har de hørt deres landsmænd skrige af angst og smerte i samme rum, måske er de blevet dræbt, og de har ikke troet at de selv ville overleve.

De har oplevet en belastende og farefuld flugt. Nogle har gemt sig i skoven iklædt for lidt tøj, og uden mad og drikke i dagevis. Nogle har kravlet over bjergene i kulde og frost, og de har mistet overblik og sammenhæng i tilværelsen, de har befundet sig i en alvorlig og kaotisk overlevelseskrise.

De har oplevet kaos med både tab af hjem og ejendele og familie. Deres hjem er blevet brændt af, og de har været vidne til massakrer, nogle er blevet tvunget til at se på massakrer, fordi fjenden har ønsket at påføre dem smerte og invalidere dem psykisk på livstid. De har set familiemedlemmer blive dræbt. De har mistet familiemedlemmer, og de bærer rundt på alvorlig traumatisk stress og overlevelsesskyld.

De flygtninge som opsøger mig for psykologhjælp og traumebehandling og integrationsproblemer er henvist af kommunen eller min tolk har bedt dem kontakte mig. De bærer på alvorlige traumer og lider af traumatisk stress med oplevede tab bag sig, samtidig med at de er kommet til et fremmed land, hvor de skal begå sig og lære et fremmed sprog og samfundssystem at kende samtidig med at de skal forsøge at integrere sig. Disse mennesker kan komme til landet og skaffe sig et arbejde, og være udadtil velfungerende i flere år.

Personen kommer nu i traumatisk krise med depression og søvnbesvær, mareridt og flashbacks. Nogle får paranoid psykose med stærk angst og syns- og hørehallucinationer. De tror fjenden er lige i nærheden og forfølger dem. At møde på jobcentret eller et offentligt kontor føles som om de skal møde til krydsforhør hos det lokale politi i hjemlandet, med frygt for onde hensigter.

Tilstanden kræver øjeblikkelig indgriben, da den ellers er alvorligt invaliderende psykisk og mht funktionsevnen

 

Posttraumatisk stress hos traumatiserede flygtninge 

Posttraumatisk stress er en psykisk lidelse som opstår som reaktion efter ekstraordinære belastninger af katastrofekarakter.

Posttraumatisk stress er bl.a. karakteriseret af symptomer som flashbacks, stærkt ubehag ved oplevelser der minder om traumet med undgåelsesadfærd, psykisk alarmberedskab med søvnbesvær, kronisk anspændthed, irritabilitet, vredesudbrud, koncentrationsbesvær. En person som er ramt af posttraumatisk stress er på vagt i overdrevet grad med tilbøjelighed til sammenfaren.

Læs en udførlig beskrivelse af Posttraumatisk stress under linket her på hjemmesiden.

Her kan du også læse om min psykolog behandling af posttraumatisk stress

Ofte vil læge eller psykiater indgå som led i behandlingen med bl.a. ordination af antidepressiv medicin og angstdæmpende medicin.

Der er ligeledes mulighed for behandling hos fysioterapeut med kompetencer i massage ved traumatisering og Posttraumatisk stress.

 

Tilbud til kommune og sagsbehandler

Er du f.eks. sagsbehandler og savner psykologbistand til traumatiserede flygtninge, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg foretager HTQ-testning for at fastsætte de oplevelser og omfanget af de traumer som er overgået flygtningen og fastsætte diagnose og behandlingsmuligheder. Herunder HTQ-traume test og PTSD-test. Ligesom jeg foretager Hamilton angst- og depressionstest. Jeg er behjælpelig med rådgivning ift. kommunens handleplan ift flygtningens psykiske tilstand, ressourcer og formåen, og anbefalede tiltag.