Krise

Forstå dine krisesymptomer og opsøg psykologhjælp i tide

Hvad udløser en krise, og hvad er symptomerne?

Har du haft en voldsom oplevelse såsom skilsmisse, fyring, en ulykke, vold eller dødsfald?

Mange mennesker kommer ud for livsbegivenheder som påvirker dem voldsomt, og som overskrider deres personlige grænser. Føler du dig ude af balance med op- og nedture og delvist ude af kontrol? Så har du symptomer på en akut krise. Typisk vil du i starten benægte det indtrufne, eller du vil tænke, hvorfor mig? ofte ses humørsvingninger og irritabilitet og vredesudbrud, fordi ved akut krise er man lidt følelsesmæssigt ustabil.

Det anbefales at opsøge psykologhjælp hurtigt for at overleve krisen socialt og følelsesmæssig og forblive så velfungerende som muligt.

Krise

Ved manglende bearbejdning af krisen bliver den langvarig. Dette kan dog også skyldes andre forhold som personen er konkurstruet eller gennemgår en svær skilsmisse eller alvorlig sygdom. Her kan der være symptomer som stress, fraværenhed, søvnbesvær og somatisering.

Er du kriseramt, vil du ikke altid forstå dine reaktioner, som f.eks. humørsvingninger og opfarenhed: Du rådes derfor til at opsøge psykologhjælp, så du kan få hjælp til at forstå dig selv og dine reaktioner og få bearbejdet de begivenheder som har udløst krisen, og få redskaber til at skærme dig mod uhensigtsmæssige reaktioner. Hermed forebygger du også at reaktioner som humørsvingninger, grådlabilitet og psykisk uligevægt påvirker dine omgivelser uheldigt.

Ved ulykker, vold, dødsfald og alvorlig sygdom kan du få lægehenvisning til psykolog.

 

Det er vigtigt at du straks opsøger psykologhjælp

Det er vigtigt for dit liv fremover at du opsøger psykologhjælp hvis du er kriseramt. Både for at genvinde overblik og overskud. Og fordi ved ubehandlet krise risikerer du at  ende i en tilstand af kronisk sorg, vrede og bitterhed og tabsfølelse. Ved manglende bearbejdning af voldsomme oplevelser som medfører traumer kan man f.eks. ende med at få en vedvarende sorgreaktion hvor man fornægter det indtrufne hhv oplever følelsesmæssig oversvømmelse. Denne situation medfører funktionsnedsættelse i dagligdagen. Når du modtager psykologhjælp, gives du redskaber til at håndtere din krise, så du bedre er i stand til at klare at bevare dit arbejde og dine relationer til andre.

Psykologen Johan Cullberg har beskrevet hvordan krisen forløbet i flere faser. I starten mærker man måske ikke så meget en følelsesmæssig reaktion, man kan også have en fase hvor man tænker, hvorfor skulle dette ske for mig, der kan være benægtelse, og på et tidspunkt plejer følelserne og reaktionerne at melde sig. Hvis ikke de gør det, anbefales det at du opsøger psykologhjælp, fordi det er ikke sundt og naturligt at ikke reagere, hvis du har været udsat for voldsomme og psykisk grænseoverskridende oplevelser.

Grunden til at den kriseramte person måske ikke oplever så stor en følelsesmæssig reaktion i starten, på trods af at han/hun har været udsat for en voldsom oplevelse er at psyken er udstyret med forsvarsmekanismer og kan reagere med en form for selvbeskyttende følelsesmæssig blokering, fordi det kan være overvældende for personen og medføre et psykisk sammenbrud hvis alt det voldsomme og traumatiske opleves for voldsomt psykisk i starten

Hvis det derimod melder sig følelsesmæssigt efter lidt tid i mindre portioner, kan psyken bedre rumme og bearbejde oplevelsen, og du kan stadigvæk fungere i hverdagen. Forsvarsmekanismer kan også gøre sig gældende, hvis du f.eks. er økonomisk presset med risiko for konkurs, vælger mange at bide tænderne sammen og tilsidesætte deres følelser for at overleve.

Dette kan imidlertid resultere i en depression eller en belastningsreaktion, ultimativt Posttraumatisk stress, hvis du f.eks. er udsendt som soldat gentagne gange, eller du har været vidne til mord eller et voldsomt trafikuheld. Når trængslerne er overstået, kommer reaktionen, fordi nu er psyken parat til at reagere. Ofte kommer mennesker til mig med psykiske efterreaktioner når belastningen er overstået.

På trods af at du måske ikke mærker så mange krisereaktioner i starten er det vigtigt at du opsøger psykologhjælp så hurtigt som muligt, så du har mulighed for psykologhjælp og i mere alvorlige tilfælde psykologisk debriefing. Her gennemgås det oplevede og dine følelser og reaktioner systematisk, således at du har mulighed for at få bearbejdet det indtrufne. Hermed undgår du et kronisk og dysfunktionelt forløb.

 

Psykologisk k       risebehandling

Som psykolog kan jeg hjælpe med at komme vellykket gennem reaktionsfasen og bearbejdningsfasen. Min Psykologbehandling vil tage sigte på at give dig rum til at få ventileret de udløsende begivenheder der har bragt dig i krise, at du gives plads til at være vred og ked af det, det kan også dreje sig om fortvivlelse, afmagt og håbløshed. Gennem at give udtryk for de følelser du har ifm din krisesituation, opnås en erkendelse af det indtrufne, og du er nu i  bearbejdningsfasen.

Jeg vil også drøfte med dig hvordan det er at være i krise, og hvordan den forløber gennem forskellige faser som beskrevet ovenfor. Dette kan være skræmmende og uforståeligt, hvis ikke man er bekendt med hvordan en krise forløber. At du f.eks. har humørsvingninger og kan måske både bryde pludselig i gråd og til andre tider blive lidt for eksalteret, eller du kan overreagere og blive irritabel og vred. Nogle kriseramte lider af søvnbesvær. Dette vil jeg give dig redskaber til at håndtere, og skærme dig for, således at det ikke går unødigt ud over dit arbejde eller dine venner og familie at du er i krise.

Min psykolog behandling vil bestå i at hjælpe dig med at ventilere og bearbejde din krisetilstand, at yde dig psykologisk støtte, og at give dig redskaber til at overkomme din krise uden at den har for mange omkostninger for dig og for dit arbejde og dine  relationer.