Manglende selvværd

Mange mennesker lider af manglende selvværd

Hvad enten det tydeligt kan mærkes eller man formår at gemme det bag en facade er det med til at nedsætte ens livsglæde og livskvalitet.

Manglende selvværd gør at du sammenligner dig med andre, måske er du meget optaget af hvad andre tænker om dig

Manglende selvværd kan have flere årsager:

  • forhold i opvæksten eller opdragelsen.
  • manglende anerkendelse og værdsættelse.
  • negative antagelser.
  • uhensigtsmæssige leveregler.
  • hvordan har “dit indre barn” det?
  • traumer som har påvirket dit selvværd negativt, f.eks. mobning, utroskab, nederlag.
  • ubehandlet depression.
  • fysiske og psykiske og seksuelle overgreb.
Manglende selvværd

Vores opvækst har en stor betydning for om vi når voksenalderen med et godt selvværd eller vi kommer til at kæmpe med manglende selvværd.

Det er almindeligt kendt at mangle på kærlighed og opmærksomhed i barndommen kan medføre manglende selvværd. Ikke mindst hvis vi er blevet kvitteret med kritik og måske fysisk afstraffelse. Der kommer fortsat mennesker hos mig som for generationer tilbage har oplevet at blive slået, og det sætter sine spor.

Imidlertid kan man også få manglende selvværd af at blive overbeskyttet af sine forældre. Den stolthed og værdighed man oplever af selv at kunne klare tingene mangler her. Faktisk kan mennesker der har oplevet sig behandlet som curling-børn opleve stor usikkerhed og manglende selvværd, fordi de ikke er blevet udfordret.

Har du manglet  anerkendelse og værdsættelse som barn, giver det sig negetivt udslag som manglende selvvædr. Nogle placerer sig også som voksne i forhold hvor de ikke føler sig anerkendt og værdsat. Det kan f.eks. være i et dårligt ægteskab, som de ikke kan finde ud af at forlade. Netop p.gr.a. deres manglende selvværd.

Mennesker med manglende selvværd kæmper ofte med negative antagelser. Hvor de sorterer de ressourcer og kvaliteter fra deres opfattelse af sig selv. Til gengæld fylder de negative antagelser og selvnedgørende tanker om sig selv. En situation som gør dem sårbar overfor kritik og hvad andre tænker om dem.

Mennesker med manglende selvværd lever ofte efter uhensigtsmæssige leveregler:

Accepten fra andre mennesker er blevet meget vigtig for dem, og uden den føler de manglende selvværd. Hviler du i dig selv, er du ikke så afhængig af andres accept.

En høj præstationsorientering kan medføre at du får stress, fordi du yder mere end du formår, og træthed og stress er en god grobund for manglende selvværd.

Nogle mennesker har et stort kontrolbehov, og hvis det drejer sig om jalousi kan det manglende selvværd skyldes at du kontrollerer partneren og ikke hviler i dig selv.

Hvordan har “dit indre barn” det? Det er ikke kun dine forældres kærlighed der afgør om dit indre barn har det godt. Hvis du ikke selv plejer det med kærlig omsorg, tid til afslapning og hobbies og venner og en kærlig omsorg for dig selv, risikerer du at dit selvværd lider under det. Nogle tænker mere på andre end de tænker på at tage sig af sig selv og deres egne behov; andre hra en nærmest iboende perfeksionisme og præstationsorientering, og det går ud over selvværdet.

Det er oplagt at traumer påvirker dit selvværd i negativ retning. Især når det drejer sig om at andre ikke har behandlet en godt. I stedet for at rette opmærksomheden mod dem sker der ofte det, at vi retter de dårlige oplevelser indad mod os selv. Nogle er blevet mobbet og holdt udenfor i skolen, og i stedet for at tænke på de dumme og hensynsløse klassekammerater, som ikke var værd at samle på reagerer vi ofte med mindreværdskomplekser som nogle tager med sig i voksenlivet.

Har du en ubehandlet depression ledsages det ofte af nedsat selvværd. Dette skyldes depressionen og den nedsatte energi og initiativ som du måske ikke forstår og som udstyrer dig med skyldfølelser og utilstrækkelighed. Depressionen og den nedsatte produktion af signalstoffer som karakteriserer depressionen er som regel også ledsaget af skyldfølelser, der ikke hjælper på sagen.

Det er oplagt at fysiske og psykiske og seksuelle overgreb medfører nedsat selvværd. Ofte vil man rette den dårlige behandling indad, og føle sig som et dårligt menneske.

Den individuelle terapi jeg anvender ved selvværdsproblemer kan du læse om under behandlingsmetoder.