Personlig udvikling

Personlig udvikling som grunden til du ønsker psykoterapi

Personlig udvikling som sidegevinst ved den terapeutiske proces

Personlig udvikling er en proces hvor du kommer fri af gamle mønstre og begrænsninger og opnår ny indsigt og personlige kompetencer.

Måske var det hovedårsagen til du tog kontakt og fik en tid til psykologhjælp.

Måske er du henvist af andre årsager der fylder negativt og belaster dig. Uanset hvad årsagen til din henvendelse er.

Der går en proces i gang, når du begynder at tale om dit liv, din person, og dine tanker og følelser går din psyke i gang med at arbejde. Tanker og følelser og oplevelser kommer ud af dine fortrængte gemmer. Ting du havde glemt dukker op til overfladen, og nu kan du tale om dem og arbejde med dit genopdagede psykologiske materiale.

Personlig udvikling

Hvilke mål sætter du i dit liv? Er du dit bedste selv? Har du brug for andre og nye mål, og har du brug for at ”flytte om i dit indre hus” – dig selv? Har du brug for at flytte grænser og lære at turde sige til og fra?

Det kan være du søger personlig udvikling, fordi du føler at du bruger meget energi på andre, men du føler dig ikke værdsat som du fortjener. Du har brug for at lære en anden form for anerkendelse end den du søger hos andre, og du har brug for at lære at anerkende “dit indre barn”.

Mange mennesker bruger energi på uhensigtsmæssige leveregler, som behov for accept, præstation og kontrol på bekostning af ressourcer og psykisk balance og sjælefred. Vi drives til at omgås os selv og vores liv på en uhensigtsmæssig måde, fordi vi er optaget af hvad andre tænker om os. Men det vi tror de tænker om os, kommer fra os selv. Mennesker som lider af dårligt selvværd forsøger at præstere for at opnå andres accept. Men det er din accept af dig og dit indre barn der er vigtigt for at du må opnå psykisk balance og sjælefred.

Det kan også være at du tiltrækker de forkerte mænd eller – kvinder og altid havner i uheldige situationer. En kvinde havde taget et ungt menneske til sig og givet hende alt, og pludselig forlader dette unge menneske hende og p.gr.a. egen dårlig ballast forstår ikke at værdsætte denne gestus, men ender med at falde sin meget kærlige veninde i ryggen. Kvinden havde til gengæld haft denne adfærd som kompensation for det som hun selv ikke havde fået og lidt af overlast i sit eget liv.

Disse områder er som rum i dit indre hus, som du kan lukke døren op til på skift. Måske skal noget rives ned eller bygges om, måske skal noget nyt bygges op, måske en udestue? Og jeg skal være din rådgivende arkitekt for et stykke tid.

Dette er en måske til tider smertefuld, men også spændende og udfordrende personlig udviklingsproces, som vil bringe dig på vej til indre fred og personlig harmoni.

Uanset om personlig udvikling er dit primære ønske for psykologhjælp, eller andre psykologiske problematikker fylder i dig, går der en personlig udvikling i gang i dig, når du starter samtaleterapi. Du får den med sin sidegevinst uanset at det er andre forhold der har dit fokus. Gevinsten ved personlig udvikling er at du sætter dig fri af begrænsninger der kan have hæmmet dit selvforhold og dit selvværd, forstyrret din indre sjælefred eller dit forhold til andre. Og optaget dit sind med frustrationer og uløste spørgsmål og dilemmaer.

 

Psykologhjælp ved personlig udvikling

Drejebogen i personlig udvikling drejer sig om hvad du kommer af, hvem du er blevet, dine personlighedsmønstre, og hvordan omgås du dig selv eller andre.

Jeg vil her bruge min professionelle viden til at hjælpe dig med at gennemskue dig selv og dit liv og de udfordringer du møder og hvordan du kan håndtere dem.

Nogle mennesker har knap så begivenhedsrig en drejebog. Eller problemet er at den gentager sig igen og igen. Mange mennesker er kørt fast i onde cirkler, som dræner dem for energi og efterlader deres liv i kedsom monotoni.

Personlig udvikling støtter dig i at bevidstgøre og få afhjulpet dine fastlåste mønstre. Dette har du mulighed for med psykologhjælp hos mig.

Lad os sammen se på dit liv og din person – og sammen tage den spændende udfordring op.

Stille og roligt arbejder vi os indad, medens vi “skræller løget” på vej ind i dit indre.

Som ingen kender vejen vi skal gå vil jeg møde dig med åbent sind når du kommer for at få min hjælp til din personlige udviklingsproces.

Jeg vil yde faglig sparring alt efter hvad du kommer med og hvor du er henne med dig selv i dag.

Jeg vil yde indsigtsgivende terapi når samtalen falder på forhold du ikke forstår og som gør ondt på dig og begrænser dig ift dig selv og andre.

Jeg vil yde psykodynamisk terapi når du føler dig udfordret på forhold der drejer sig om din familiebaggrund og opvækst som del af din personlighedsdannelse og de personlighedsmønstre som du har opbygget, måske er nogle af dem givende for dig, måske er du hæmmet af andre hvor du ikke giver dig lov til at være dig selv.

Jeg vil yde kognitiv terapi hvor du er udfordret af automatiske negative tankemønstre  som fastholder dig og forhindrer personlig udvikling og vækst. Den kognitive terapi handler også om uhensigtsmæssige leveregler, behov for accept, kontrolbehov og præstationsorientering. Den kognitive terapi ser fremad: Den er løsningsfokuseret ift at aflære uhensigtsmæssige tankemønstre, som kan være begrænsende og selvnedgørende. At følelser, tanker og handlinger hænger sammen. .

Jeg vil yde systemisk terapi som i modsætning til linear tænkning hvor problemet ses som tilhørende en enkelt person og hermed er patienten bærer af problemet, anvender cirkulær tankegang. Konceptet er at alting er forbundet med hinanden, og problemer stammer fra relationen til omverdenen, de samspil vi deltager i, og hvordan de forskellige personer i samspillet reagerer er medansvarlig for at der opstår et problem, og at det vedligeholdes. På den måde kan en utilpasset skoleelev blive brændpunktet i skolesammenhæng, hvor han bliver syndebuk for problemet, og den systemiske terapi vil nu have ham ud af brændpunktet og have fokus på de medaktører der er med til at vedligeholde og forstærke problemet, at de skal se sagen på nye måder. Dette sker gennem det reflekterende team hvor man øver sig i at undres og arbejde med positiv reformulering af andres adfærd, nye refleksioner over hvad adfærden også kan være udtryk for, og løsningsfokuserede refleksioner. Dette er udviklende og fornyende, da det handler om at ryste posen og se nye perspektiver i refleksionen over egen og andres tilgang til verden, og nye måder.

Jeg vil give dig hjemmeopgaver og redskaber til at arbejde med dine psykiske udfordringer, fra gang til gang.