Depression

Har du en depression har du mindst 2 af kernesymptomerne

  • Tristhed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi/øget træthed

Desuden har du mindst 4 af ledsagesymptomerne:

  • Nedsat selvtillid
  • Selvbebrejdelser
  • Selvmordstanker
  • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
  • Psykomotorisk hæmning eller agitation
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetitændringer
Depression

Der kan også forekomme irritabilitet og vredesudbrud.

Milde depressionstilstande behandles med samtaleterapi. Moderate og svære depressionstilstande behandles med kombineret antidepressiv medicin og samtaleterapi.

En anden variant er vinterdepression, som nogle rammes af, og hvor man bruger en lysterapilampe eller en daglig gåtur på mindst ½ time for at afhjælpe dette.

Det har også vist sig at usund livsstil med snacking og overforbrug af sukker medfører depressionsrisiko gennem at øge niveauet at cytokiner i hjernen. Derfor er livsstil en ikke uvigtig faktor ved depressionstilstande, det gælder også at det er videnskabeligt bevist at motion i form af løb hjælper ved lettere tilstande.

 

Der findes periodiske og kroniske depressionstilstande

En depressionstilstand kan være arvelig, den kan skyldes sorg og psykiske traumer, stress og krise. Den kan opstå som resultat af dysfunktionelle familierelationer og problemer i parforholdet, og den kan være en følgevirkning af alkohol- eller stofmisbrug. Her er det vigtigt at opsøge hjælp til misbrugsbehandling. Her er det som regel nødvendigt med varig antidepressiv medicinering. Det samme gælder depression som er opstået som følgevirkning af en blodprop. Der ses også kroniske behandlingskrævende depressionstilstande i forbindelse med belastningsreaktion, Posttraumatisk stress og psykisk sygdom.

 

Hvorfor bruger man antidepressiva ved moderate og svære depressionstilstande

Der er den specielle situation ved at være deprimeret, at symptomerne viser sig meget følelsesmæssigt med tristhed og grådlabilitet og meningsløshed, træthed og forstemthed. Den deprimerede tænker og føler sig negativ. Den deprimerede har ofte søvnbesvær. Søvnproblemerne skyldes ofte at den deprimerede lider af uro og rastløshed og tankemylder, der melder sig ved sengetid med indsovningsbesvær. Nogle skubber deres psykiske udfordringer til side om dagen, og ligger nu søvnløs om natten med spekulationer.

Men selvom du måske er deprimeret p.gr.a. der er sket ting i dit liv, som har påvirket dine følelser negativt som en skilsmisse, en fyring eller en ulykke, når den bliver moderat til middelsvær til svær, har den ramt dit depressionscenter i hjernen. Når du lider af søvnbesvær, du er grådlabil hele tiden, du er meget træt så du knap nok har kræfter til at fylde opvaskemaskinen og sætte en vask over, og du er udmattet en hel dag efter.

Føler du dig meget irritabel, så er det tegn på at dit serotonin niveau er blevet for lavt, og så er det nødvendigt at bruge antidepressiv medicin. Fordi jeg kan ikke afhjælpe alle dine symptomer med psykologbehandling alene, fordi din depressionstilstand også angriber hjernen.

Det er kutymen at ved gentagne tilbagefald af din depressionstilstand er det nødvendigt med permanent antidepressiv medicinsk behandling.

Antidepressiva er både de hyppigt anvendte SSRI-præparater og de tricykliske antidepressiva som også afhjælper søvnløshed. Der findes andre former for antidepressiv medicin, her skal især nævnes at der er kommet nye antidepressiva på markedet med kun få bivirkninger.

Det er lægens afdeling at udskrive antidepressiv medicin, mit arbejde er bl.a. at holde øje med at medicinen passer til din kemi og at doseringen er korrekt, da den deprimerede ellers ikke opnår bedring, trods veludført samtaleterapi og mange behandlinger.

Andre typiske kendetegn ved depressionstilstanden

Udover ovenstående symptomer er der andre typiske kendetegn.

Det ene kendetegn er døgnvariation, d.v.s. den deprimerede fungerer dårligst om morgenen mht humør og energi og initiativ, og om aftenen er der mere energi og initiativ til gøremål, mere håb og fortrøstning, og tilværelsen er lettere at overskue.

Det andet kendetegn er at depressionstilstanden når den udvikler sig i mere svær grad skaber negative følelsesmæssige tilstande præget af fejltænkning, her tænkes især på absolutistisk tænkning der overbeviser den deprimerede om at problemet kun kan ses på en måde,  f.eks. hvilket nederlag det vil være at gå konkurs, overdrevne skyldfølelser, at der ikke er nogen udvej, og dette øger selvmordsrisikoen.

I nogle tilfælde kan det være tydeligt at den deprimerede er selvmordstruet, idet han/hun fokuserer på den negative side af tanker og situationer, og isolerer sig og har nedsat appetit og mangler overskud til daglige rutiner. Der kan også være situationer hvor den depressionsramte ikke viser tegn på at han/hun agter at begå selvmord, fordi beslutningen giver en form for befrielse og overskud.

 

Psykolog behandling af den deprimerede

Ved psykolog behandling af en deprimeret patient spørger jeg ved hver konsultation ind til hans eller hendes symptomer og hvordan funktionsniveauet er i dagligdagen. Det er vigtigt at afhjælpe søvnmangel og  sørge for at den deprimerede genoptager regelmæssige måltider. Jeg undersøger og behandler baggrunden for hvorfor du er blevet deprimeret, som f.eks. langvarig arbejdsstress, skilsmisse, at kæresten har forladt en, tab af sine nærmeste og dødsfald, eller den deprimerede har en personlighedsstruktur som disponerer for depressionstendens.

Der ses en øget depressionstendens hos perfektionistiske personlighedsstrukturer og hvor der er for stort et spring mellem ens personlige formåen og drømme om hvad man ønsker at opnå, og man dermed stresser sig selv. En traumatisk barndom kan disponere for depressionstendens p.gr.a. du har udviklet lavt selvværd, og modløshed, og en tendens til at vende ting indad.

Det er vigtigt at genkende og behandle de bagvedliggende årsager, der kan have medført depressionstilstanden.

Behandlingsmetoder ved depression

Er du deprimeret og opsøger min hjælp, bruger jeg flere forskellige behandlingsmetoder. Et vigtigt element er ventilering af de bagvedliggende og udløsende årsager til din depression, det kan være frustration, overbelastninger og relationsmæssige problemer, måske tab af partner eller et dødsfald, som er udløsende årsager. Selve depressionen og dens symptomer er også belastende og medfører i sig selv et behov for ventilering. Her kan nævnes f.eks. træthed, nedsat initiativ, tristhed, søvnløshed og bekymring.  Ventilering og bearbejdning hører sammen, og samtaleterapien giver plads til nye tanker. Desuden arbejder jeg indsigtsgivende med både at skabe forståelse ift de relationsmæssige udfordringer der kan være, og grænser for egen formåen, at indse og lære at give tid og plads til sig selv.

Ved en depressionstilstand ses ofte negative tankemønstre med automatiske negative tanker, og her anvender jeg kognitiv terapi. Den depressionsramte har her brug for redskaber og hjemmeopgaver imellem sessionerne for at lære at ændre sine automatiske negative tanker.  Dette kræver lidt tålmodighed, for de automatiske negative tanker har været en fast følgesvend i kortere eller længere tid, og derfor kræver det også en vis portion tid og indsats at omprogrammere sine automatiske negative tanker.

Det er vigtigt at bibringe den deprimerede forståelse og vikarierende håb, fordi den deprimerede kan have selvbebrejdelser over sin tilstand og at ikke kunne klare ret meget, og ikke sjældent isolerer den deprimerede sig fra sit netværk. Og det går kun langsom fremad. Tålmodighed er nødvendigt, fordi den deprimerede kan ikke bare “tage sig sammen”, bedringen foregår i hans eller hendes tempo.

Læs i øvrigt om psykolog behandling under behandlingsmetoder.

Hvordan omgås og tale til den deprimerede

Jeg lægger meget vægt på at inddrage den pårørende til den deprimerede patient, fordi det er vigtigt at skabe forståelse for hvordan depressionstilstanden ytrer sig og give den pårørende redskaber til hvordan møde den deprimerede, fordi den pårørende er del af dagligdagen. Forståelsen for at den deprimerede ikke bare kan “tage sig sammen” og forbigående fungerer på nedsat kraft er meget vigtig.

Hjælp med hverdagens pligter.

Fremhæv det positive.

Motivér til overskuelige aktiviteter.

Sænk forventningerne til den deprimerede.

Motivér til motion.

Søg viden om depressionstilstanden.