Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Psykisk arbejdsmiljø handler om faktorer som f.eks. tryghed i ansættelsen, forudsigelighed i arbejdet, et godt socialt klima, tillid og ligeværdig behandling mellem kollegaer og ledere, og rimelige arbejdskrav. Det skal fungere for at du trives på arbejdet og fungerer effektivt.

Hvis du er leder kan der være ledelsesmæssige og sociale, trivselsmæssige og organisatoriske forhold som skaber udfordringer.

Psykisk arbejdsmiljø er en udfordring der kan volde problemer af flere årsager, både for den ansatte og som leder.

Måske er du selvstændig og har problemer med at forene arbejde og fritid og familieliv. Som selvstændig kan der være økonomiske årsager til at du arbejder for meget og bliver ramt af arbejdsstress.

Psykisk arbejdsmiljø er ikke altid årsag til problemet, hvis ikke du trives på arbejdet. Måske har du personlige udfordringer udenfor arbejdet, som går ud over din trivsel og din effektivitet på arbejde. Måske lider du af arbejdsstress, som du selv og ikke arbejdet er ansvarlig for at skabe.

 

 

Psykisk arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø på arbejdet må fungere godt, for at du yder dit optimale på arbejdet. Organisationens struktur, ledelsesstil, har du ensidigt gentaget arbejde med tempokrav, har du indflydelse på arbejdet, og forholdet mellem medarbejderne, hhv. forholdet til din værkfører eller din ledelse spiller ind på det psykiske arbejdsmiljø. Hvis du er utryg og føler dig forskelsbehandlet og ikke trives, yder du ikke dit bedste.

Hvordan er stemningen på dit arbejde? Stemningen på arbejdet er en vigtig del af  godt psykisk arbejdsmiljø. Kommunikationsstil og kropssignaler sender budskaber, som skaber det psykiske arbejdsklima på godt og ondt. Ofte er det små og mere indirekte signaler, som er en del af problemet, det ses f.eks. ved mobning hvor de som udøver den ofte sørger for at det er svært at sætte en finger på hvad der sker.

Der kan også være forhold som foregår på det uformelle plan, f.eks. en medarbejder med en stærk personlighed, som i dette tilfælde tydeligt har taget styringen på arbejdspladsen, og handler som om hun er “chefen”. Nogle gange tildeler chefen hende uformelt selv denne magtposition, især hvis chefen selv er en lidt svag personlighed. Sådanne forhold kan være afgørende for om du har et godt eller dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Mobning på jobbet eller forskelsbehandling og klikedannelse er også forhold som har brug for at være opmærksom på, hvis du skal trives på arbejdet.

 

Lederens udfordringer

Som chef i en virksomhed og som leder på arbejdet kan du møde mange “hurdler” undervejs, som er tidkrævende og som giver spekulationer. Samtidig med, at der stilles store krav til din effektivitet, dine kompetencer, dit overblik og din evne til at tage beslutninger. I perioder eller bestemte situationer kan det blive for stor en udfordring for dig. Du reagerer med arbejdsstress, eller du indser at du har nogle uløselige dilemmaer som du har brug for arbejdspsykologisk sparring for at løse den gordiske knude.

Som leder kan du være udfordret af såvel organisatoriske og strukturelle forhold på arbejdspladsen, som har brug for vurdering, justeringer og forbedringer, måske føler du dig udfordret af din kommunikation og din ledelsesstil. Det kan være svært at gennemskue din virksomheds sammenskruning og dynamikker på områder som er ud over dine faglige kompetencer.

Som leder ønsker du også et godt psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Måske mærker du murren i krogene eller mistrivsel som du har svært ved at sætte fingeren på. Uden en sparringspartner kan et kan være svært at gennemskue din virksomheds sammenskruning og dynamikker på områder som går ud over dine faglige kompetencer og hvor du gerne vil skabe positiv forandring eller have mere trivsel og effektivitet. Fordi de to ting går hånd i hånd. Her tilbyder jeg det forkromede overblik og professionel rådgivning.

 

 

Psykologisk Rådgivningsklinik ApS tilbyder arbejdspsykologisk sparring til dit psykiske arbejdsmiljø

Psykologisk Rådgivningsklinik ApS tilbyder psykologhjælp til problemløsning vedrørende psykisk arbejdsmiljø både til ansatte og som leder til problemområder som f.eks. kommunikation, det sociale klima, trivsel og effektivitet på jobbet.

Arbejdspsykologisk sparring er en ganske anden situation end at arbejde med personlighedspsykologi, angst og depression. Som psykolog er det her psykisk arbejdsmiljø der er genstand for interesse, hvis den ansatte eller arbejdspladsen ikke fungerer som den skal.

Psykologisk sparring ifm psykiske arbejdsmiljø afdækker og behandler forhold som tryghed i ansættelsen, forudsigelighed i arbejdet, et godt socialt klima, fair ledelse, støtte fra lederen, tillid til kollegaer og ledelse, arbejdskrav, modsatrettede krav i arbejdet, rolleklarhed, rollekonflikter eller faggrænsekonflikter, engagement i arbejdet, indflydelse på arbejdet, for blot at nævne nogle eksempler.

Er du ansat eller leder, og har du brug for professionelle briller og ny inspiration til dig selv eller din arbejdsplads,
tilbyder jeg psykologisk rådgivning til psykisk arbejdsmiljø med redskaber for effektivitet og trivsel og god problemløsning.

Som leder kan jeg hjælpe dig med faglig viden til at at gennemskue din virksomheds sammenskruning og dynamikker, og give dig vejledning og redskaber til at løse udfordringerne mht psykisk arbejdsmiljø, og være en katalysator for at skabe positiv forandring.

Du vil opleve, at med professionel sparring, med analyse af problemet og redskaber til at løse det genvinder du dit fokus, og løsningerne på problemet begynder at indfinde sig fra gang til gang efterhånden som du får hjælp til din stress eller ubesvarede spørgsmål vedrørende dine ledelsesmæssige eller organisatoriske eller relationsmæssige udfordringer på arbejdet.

Er du som medarbejder eller som leder sygemeldt p.gr.a. stress, eller meget stressramt så du er udfordret ift at fastholde dit arbejde, kan jeg hjælpe dig med at komme hurtigere tilbage på ret kurs.

Ved arbejdsstress anbefaler jeg at du overvejer at tilvælge kombineret psykolog- og alternativ behandling, så også kroppen får hjælp.

Jeg råder her over redskaber som zoneterapi, laser-akupunktur, livsstilsvejledning med kostvejledning, vitaminterapi, naturmedicin og akupunktur-urter for energien og humøret, stress og evt. søvnbesvær. Prøv kombineret psykolog- og alternativ behandling, så både kroppen og sindet får hjælp.

Undgå sygemelding eller kom hurtigere tilbage på arbejdet. Du vil hurtigere blive velfungerende igen.