Problemer i parforholdet.

Problemer i parforholdet dræner dig for energi og livsglæde. Det er en god investering at opsøge parterapi.

Jeg tilbyder psykologhjælp ved problemer i parforholdet. Gennem inspiration til ny indsigt og forandring vil jeg hjælpe jer til at få et bedre parforhold.

Årsager til problemer i parforholdet.

Mennesker i parforhold opsøger typisk parterapi af flere forskellige årsager. Nogle er vokset fra hinanden i en travl hverdag med arbejde og børn. Hvor alenetid og romantiske stunder er gledet i baggrunden på bekostning af følelsesmæssig nærhed.

Fælles for dem er, at de er kørt fast i problemer i parforholdet, som er blevet for svære at overskue og løse sammen. I nogle tilfælde er det svært for parret at få fokus på problemets kerne, og da er det hjælpsomt med en objektiv udeforstående tredje part.

Der kan være opstået utroskab eller andre konflikter, som skaber problemer i parforholdet. Måske lider du eller din partner af jalousi.

Problemer i parforholdet

I nogle tilfælde er det uheldige indbyrdes reaktionsformer som har udviklet sig og er blevet fastlåste, som er problemet, og ikke jer som personer. De kan skyldes udefrakommende faktorer som stress og sygdom og presset økonomi, og når man opsøger parterapi skyldes det parterne mangler redskaber til hvordan de kan komme ud af de onde cirkler ved egen hjælp.

Problemer med kommunikationen er ofte et centralt problem ved henvendelser om problemer i parforholdet. Der har udviklet sig daglige skænderier, bestemte ord og situationer kan trigge hinanden og starte en stor konflikt uden grund. Parterne føler det er kommunikationen der skaber problemer i parforholdet.

Men hvordan kan et parforhold udvikle sig fra at være kærlighed og forelskelse til at ende i dårlig stemning, skuffelse, bebrejdelser og konflikt?

Psykologisk er det almindeligt anerkendt, at når vi søger en partner, har vi tendens til at lede efter folk der minder om os selv, og til at fokusere på matchende egenskaber. Der opstår en tiltrækning når vi opdager disse ligheder, og vi begynder at søge efter flere og flere ligheder.

Når et par føler at de minder om hinanden på mange måder, at de forstår og komplementerer hinanden, fører det til entusiasme og passion og forelskelse. Forelskelsesfasen handler om erotik og seksualitet med intense følelser, og også stærk idealisering. Som dog hurtigt går over.

Efterhånden opdager begge parter, at deres elsker ikke er så perfekt som de havde troet. De opfatter nu deres egne og deres partners begrænsninger, og de går fra idealisering til at se mere realistisk på hinandens fejl og mangler. Den anden kan være irriterende nogle gange.

Har et forhold imidlertid et godt grundlag, bliver kærligheden og passionen ved med at være stærk. Ellers vil følelserne miste intensitet, og parret ender med at gå hver for sig.

I disse indledende faser af forelskelsen og tilknytningen kan der have været problemer i parforholdet, ambivalens og tvivl.

Når parterne er gået fra at have “tabt hovedet” i starten af forelskelsesfasen til at blive realistisk og bevidst, går man fra “jeg elsker dig” til at ønske at elske hinanden. Man går fra passion til følelse, og nu til en bevidst beslutning, der kræver fornuft og vilje.

Samtidig viser erfaringen, at det er vigtigt at gå gennem alle forelskelsens og tilknytningens stadier med hinanden. Hvis parret går fra passioneret forelskelse til forpligtelse, vil der opstå problemer i parforholdet, og forholdet som regel ikke kunne overleve.

Med andre ord, også sunde og bæredygtige forhold oplever problemer i parforholdet i starten, med resignation og tilpasning og en indsats for at forblive sammen. Du kan dog kun opbygge kærlighed, når du opgiver forventningerne og begynder at genkende hinanden som ligeværdige.

Relationer er ikke nemme, og man skal huske på, at alle oplever problemer i parforholdet til tider. Men når vi taler om kollusion drejer det sig om at forholdet har udviklet sig dysfunktionelt fra starten, og parterne er blevet ufleksible i deres indbyrdes omgang.

Kollusion henviser til det ubevidste samspil mellem to partnere som er på udkig efter hinanden i håbet om i fællesskab at forlige de konflikter og frustrationer i deres liv, som de endnu ikke har klaret at løse. Man kan sige at partneren skal gøre dem lykkelig ved at løse deres tabte barndom. Der er klart at principper som respekt og ligeværdighed vil blive udfordret, hvis man har sådanne forventninger til hinanden.

Normalt tror vi, at et pars succes er at blive sammen for evigt. Men et parforhold skal kun holde, når det er sundt, trods resignation og kompromiser, fordi ethvert forhold har kriser og udfordringer. Nogle bliver sammen selvom forholdet er dybt belastende og nedslidende.

 

Nogle gange opstår der en følelsesmæssig tiltrækning når du vælger partner, hvor begge parter bærer rundt på psykologisk bagage med uløste psykologiske problemer som f.eks. tab, intimitet eller kontrol. Parret bliver fascinerede af hinanden og oplever gensidighed i genkendelsen, og de begynder nu at samarbejde for at kompensere for hinandens tidligere frustrationer, som er deres egen skygge de ser i partneren, og dermed undertrykker de deres frygt for ægte intimitet. Desværre er der ikke plads til hinandens sande behov i en sådan konstruktion. Og hermed er der skabt grobund for komplicerede og kroniske problemer i parforholdet.

I et forhold præget af kollusion går samspillet ud på at føle sig psykisk og følelsesmæssigt tryg og sikker. Men prisen er at parterne engageres sig i bedragerisk, selvdestruktiv og selvsaboterende adfærd for at opnå en form for accept, godkendelse, anerkendelse og sikkerhed. Som naturligvis skaber store problemer i parforholdet.

En anden grund til at gå på kompromis med sig selv kan være, at nogle mennesker søger tilflugt i parforholdet af frygt for at være alene.

 

Parterapi ved problemer i parforholdet

I parterapien vil jeg forsøge at afhjælpe jeres problemer. jeg vil arbejde på at bringe jer til en bedre gensidig forståelse og problemløsning.

I første omgang vil jeg møde jer med åbent sind, fordi mennesker og parforhold er vidt forskellige, og jeg har derfor ikke en præfabrikeret opskrift på at løse jeres problemer. Men sammen satser jeg på at vi vil finde vejen sammen, når jeg sparrer med jer om at få et bedre parforhold.

Undervejs i den proces vil jeg gøre brug af flere forskellige behandlingsmetoder.

Jeg vil bruge indsigtsgivende psykoterapi.

Vi mennesker har mange antagelser, også om hinanden, og det er et mål for mig, når jeg yder parterapi til jeres parforhold, at korrigere de urigtige antagelser både om hinanden og om hvad der er problemet i jeres parforhold. Når der opnås ny indsigt gennem at jeg tilbyder en ny synsvinkel, kan der skabes forandring.

Jeg vil også bruge psykodynamisk terapi. Jeg vil her behandle den dynamik der er i jeres samspil med hinanden og belyse hvordan den hænger sammen med de mennesker som I er blevet med den opvækst og det liv som I har levet, som har dannet jeres personlighed og adfærd hver især, der nu skal spille sammen.

jeg vil bruge systemisk terapi, som har fokus på at I som relation påvirker hinanden, og der arbejdes med den indbyrdes virkelighedsopfattelse og problemforståelse og at anerkende hinandens person og udtryk som forudsætning for forandring. Terapien fokuserer på hvor parterne hver især er kompetente og ressourcestærke, og den bruger elementer som positiv reformulering af hvordan parterne opfatter hinandens intentioner og adfærd, og terapien anvender refleksion, hvor parterne byder ind på et problem eller en situation eller en handlemåde, hvor man er nysgerrig på hvad det også kan handle om. Man undres modsat at have fastlåste og negative antagelser om sig selv og hinanden. På denne måde lægger forståelsen af hinanden og  jeres udfordringer i forholdet op til ny forandring. En ny forandring som giver mulighed for en ny og bedre start på fremtiden.

På en anden side på denne hjemmeside har jeg beskrevet et parforholdsproblem som hedder kollusion. Du kan læse om dette ved at trykke på linket.

 

Jeg yder også parterapi ved kollusion.

Det kan være en kompliceret opgave at hjælpe et par med kollusion med problemer i parforholdet. I det de har typisk svært ved at indse de skal tage ansvar og ændre noget ved sig selv. Et par som lever sammen i et parforhold med kollusion har mange uudtalte aftaler og systemer som de ikke viser åbent. De har indgået en kontrakt med hinanden om at se den anden vej, selvom de er klar over at deres forhold er upassende og selvdestruktivt, og de forventer at den anden gør det samme for dem. “Jeg lever min egen løgn, medens jeg støtter dig i at lev din løgn.” Og omvendt. Samtidig kan alle se “elefanten i rummet.”

Hvis man som terapeut udfordrer denne situation, risikerer man at den ene eller begge parter går i forsvar.

I terapeutens forsøg på at bevidstgøre de dysfuntionelle dynamikker og anvise nye veje og sunde månder at relatere sig til hinanden.

Der er meget afmagt at skulle arbejde med. En motivation for terapi kan være det slid parterne har oplevet, skal have en lykkelig afslutning.