Kognitiv terapiKognitiv terapi

 

 

Kognitiv terapi arbejder med automatiske negative tankemønstre og indlærte holdninger og antagelser, som viser sig i den måde, du tænker på.

 

Kognitiv terapi arbejder med at standse og ændre dine automatiske negative tankemønstre ad kognitiv vej.

 

Kognitiv terapi bruges især ved angst og depression, men også ved andre psykiske lidelser.

 

Kognitiv terapi virker gennem at ændre dine automatiske negative tanker og  reaktioner. Disse bygger på en række antagelser, som den kognitive terapi udfordrer gennem alternative tanker med det mål at dine antagelser bliver mere realistiske. Dine antagelser, ofte angstprægede, går forud for dine tanker. Når dine negative antagelser ændres, ændres dine tanker. På denne måde ændres dine tanker og følelser og din adfærd positivt.

Kognitiv terapi bruges som en vigtig del af behandlingen ved angst, fobi og OCD. Ofte kombineret med eksponeringstræning, hvor du lærer at konfrontere dig med og kunne fungere i situationer, du før var bange for.

Kognitiv terapi arbejder med flere forskellige redskaber og strategier, som anvendes som hjemmeopgaver ved behandlingen:

Afledning ved forventningsangst ifm f.eks. social angst og eksamensangst.

Tankestop ved automatiske negative tanker med den hensigt at aflære de automatiske negative tanker.

Forud for tankestop går en proces hvor du skal arbejde med at afdække dine automatiske negative tanker. Idet man ikke altid er klar over at man tænker dem.

Tankestop kræver lidt tålmodighed. Tankestop skal praktiseres systematisk og i en længere periode, da de automatiske negative tanker ofte har været der i lang tid.

Redskaber til selvberoligelse: “hvad er det værste der kan ske”, da mennesker plaget af angst ofte er bange for at udstille sig og blamere sig overfor andre. De er bange for at besvime i supermarkedskøen, og de er optaget af hvad andre tænker om dem. At sige hvad er det værste der kan ske, virker afdramatiserende.

Vejrtrækningskontrol. Denne metode er vigtig, da mennesker ved angst ofte hyperventilerer når de bliver angst og dermed fremprovokerer et angstanfald med overfladisk og hurtig vejrtrækning, hvorved man ophober for meget ilt i blodet og bliver svimmel og utilpas og bange. Det er sådan, at når man får kontrol over vejrtrækningen gennem rolig vejrtrækning, vil ens hjertebanken og andre angstsymptomer aftage.

Paradoks-strategier hvor man overdriver det som man er bange for. Denne strategi virker, fordi angsten er kun effektiv og plager os, hvis vi er bange for at gøre noget og er optaget af at undgå at udstille os. Paradoks-strategier vinder hermed over angsten.

Man kan sige, at hvor andre dele af psykologien arbejder med at tænke over tingene og fordybe sig og søge selvindsigt gennem refleksion og at mærke efter følelser i kroppen og maven, arbejder den kognitive terapi på at ophøre med at tænke automatiske negative tanker. For den angste gælder da også, at jo mere man tænker, jo værre bliver problemet, og her gavner det at bruge de nævnte redskaber til tankestop.

Kognitiv terapi kan også indgå i behandling af depression  til behandling af dysfunktionelle tankemønstre, som ofte ledsager en depression.

Her gælder det f.eks. bekymringstanker som fylder dagligdagen, og hvor det ligeledes er de samme tanker, som tænkes om og om igen.

Når der arbejdes med kognitiv terapi er det vigtigt at inddrage kroppen til at anskueliggøre sine tankestop. Et redskab kan være ved tankestop at gå hen og tænde og slukke for stikkontakten. Eller at tale højt. At udfylde et skema med en angstprovokerende situation og de automatiske negative tanker man får, og indsætte alternative positive tanker og herefter registrere faldet i angstniveau.

Kognitiv terapi kan ikke anvendes blot ved at have tankerne i hovedet. Den skal anvendes aktivt, og det hjælper jeg dig med som psykolog.

Kognitiv terapi har mange anvendelsesområder. Det er også en effektiv terapiform ved alkoholisme og misbrugsbehandling

Jeg har speciel træning i kognitiv terapi. Jeg tilbyder denne terapi ved ovenstående lidelser og som del af anden behandling.