Incest

Incest er alvorligt traumatiserende og har dybtvirkende skadevirkninger for barnet

 

Som regel hemmeligholdes incesten, fordi barnet trues til tavshed, og dermed kan overgrebene fortsætte uhindret i årevis

 

Incest er en planlagt manipulerende handling hvor krænkeren benytter sig af gradueret tilnærmelse og grooming, og opbygger et tillidsforhold til offeret der gør det muligt at komme tæt nok på til at udføre sine overgreb.

Det er påvist at seksuelt misbrug ofte går i arv, og misbrugeren selv har været misbrugt, og dette skaber en situation af gentagelsestvang.

Undersøgelser viser, at krænkeren ofte har en psykiatrisk historik af angst, depression eller anden psykiatrisk lidelse. 40% af krænkere er psykopater.

Man taler om at misbrugeren er narcissistisk skadet, og selv har manglet kærlighed og opmærksomhed, og den prægning der gør at man vokser op som et helt menneske som en psykologisk voksen person med selvværd. Men i stedet får nogle brist i sin psykologiske udvikling som gør at der er en barnlig del som ikke er i stand til at opfylde sine behov for kærlighed eller anerkendelse på normal vis i voksenkontakt, men i stedet søger tilfredsstillelse hos et barn.

Incest

Det er især sårende hvis det er et nært familiemedlem der har udsat dig for incest, som ellers skulle være den der gav dig kærlighed, og som du skulle kunne stole på. Og det er et meget voldsomt tillidsbrud, hvis du bliver udsat for incest af et familiemedlem.

Seksuelt misbrug kan også være en ældre nabodreng eller en fætter som tiltager sig adgang til familien med den hensigt at få et barn for sig selv og med regelmæssige mellemrum forøve seksuelt misbrug. Ofte opdager ingen noget, og det er også ulykkeligt for det hjælpeløse offer, da de fleste krænkere tvinger deres offer til tavshed med overtalelse og trusler.

Børn udsat for seksuelt misbrug er uden fornemmelse for grænser i sig selv og andre. De kan ikke skelne sund kærlig berøring fra seksuel berøring. De søger kærlighed for deres egen skyld og har et forvirret og kaotisk følelsesliv, som de har svært ved at sætte ord på. Disse børns følelser kan svinge mellem dyb fortvivlelse og depression, og selvdestruktiv adfærd og selvmordsønsker, til hektiske forelskelser. De har i flere tilfælde angstprægede fantasier om at blive voldtaget.

Adfærden er impulsiv og styret af øjeblikkelige ønsker eller angst. Disse børn begynder efter misbrugets opståen ofte at pjække meget fra skole, især efter 5. – 6. klasse.

Der er kønsspecifikke forskelle på drenges og pigers reaktioner på et seksuelt misbrug.

 

Symptomer hos børn udsat for seksuelt misbrug

 • Natlig vandladning (forældrene har svært ved at forholde sig til pottetræning)
 • Underlivsinfektioner, reelle og uden baggrund i fysiske forhold.
 • Psykosomatiske lidelser, f.eks. hovedpine, mavepine, kvalme.
 • Selvbeskadigelse (brænde sig, skære sig eller skole sig. Som en reaktion på smerten.
 • Pludselig ændring som overvægt, bulimi, anorexi og koncentrationsproblemer.
 • Kropsligt selvhad; jeg er ikke værd at holde af p.gr.a. min krop.
 • At føle sig beskidt, ulækker og forkert.
 • Selvudslettende adfærd eller udadagerende adfærd.
 • Manglende selvværd.
 • Fremtoning præget af skam.
 • Angst og forsvarspræget adfærd.
 • Perioder med voldsomme mareridt og/eller angstfyldte fantasier. Flashbacks.
 • Alvorlige søvnproblemer.
 • Udtalt frygt for at blive berørt eller for at gå hjem.
 • Ustabile overfladiske relationer.
 • Dissociativ adfærd (bl.a. søvngængeri, hukommelsestab, personlighedsspaltning).
 • Psykotiske episoder.
 • Selvmordsforsøg hos børn og unge under 16 – 18 år.
 • At stjæle (som kompensation for kærlighed og omsorg).
 • Prostitution i barnealderen eller ungdommen.
 • Hash- medicin- og stofmisbrug hos børn og unge under 13 – 14 år.
 • Seksualiserende adfærd, også mht påklædning og make-up hos pigerne.
 • Seksuelle identitetsproblemer.
 • Henvendelser hos kommunen fra barnet med ønske om fjernelse p.gr.a. vold.

Et barn henvender sig ofte for hjælp mod incest og giver en anden årsag, fordi det føler sig truet og manipuleret til hemmeligholdelse af incesten. De strategier barnet bruger for at hemmeligholde overgrebet er løgn og kraftig manipulation med omgivelserne på en måde, så barnet har en speciel sensitivitet for at kunne fornemme de voksnes behov og tilfredsstille dem; de er er vokset op med en ofte narcissistisk skadet krænker; samtidig viser barnet uforståenhed overfor sine egne behov, og det er helt umuligt for barnet at opleve egne negative følelser som jalousi, vrede, had, afmagt og angst.

Man skal spørge ind til barnet ved mistanke om incest uden at bore og huske, at disse symptomer kan være, men ikke behøver dreje sig om et seksuelt misbrug, da man ellers risikerer at pådutte barnet et seksuelt misbrug, som ikke har fundet sted.

 

Symptomer hos voksne udsat for seksuelt misbrug

Symptomerne hos voksne er de samme som hos børn.

Seksuelle problemer (pinefulde flashbacks under samleje/manglende lyst.

Gentagne gange voldtægtsoffer.

Ildspåsættelser.

 

Generel karakteristik af det voksne incest offer

Det voksne incestoffer beskriver karakteristisk sig selv med en generel følelse af mindreværd, skyld og skam, et stort behov for at gøre andre tilfredse, vanskeligheder ved at sætte grænser og sige til og fra, svært ved ikke at lade sig misbruge og udnytte (ikke kun seksuelt) og ved at have tillid (både til sig selv og andre). Personen forsøger at holde en pæn facade og mangler samtidig tro på egen ret til lykke og succes.

Har svært ved at leve op til sine egne forventninger. Har svært ved at modtage ros og agtelse. Personen er ude af stand til at føle ægte glæde og have det sjovt, være intuitiv og spontan. Personen mangler kropsbevidsthed og kropslig identitet. Der ses manglende tro på fremtiden og tilbagevendende depressioner, og selvmordstanker er almindeligt forekommende.

For at dække over sine smertelige symptomer og tilstande reagerer nogle incestofre med en modsat, ubevidst og aggressiv strategi.

Symptomerne kan da være:

Selvbedrag, løgne, storhedsvanvid, grænse- og hæmningsløshed, kriminalitet, alkohol- og stofmisbrug, prostitution og misbrug af andre (også seksuelt misbrug – evt. af andre børn).

En oplevet kerne af ondskab.

Karakteristisk for seksuelt misbrug er, at uanset forskellige symptomer medfører traumernes indhold og karakter grundlæggende at offeret opfatter sig selv som ond, dårlig, ubehagelig, helt forkert i forhold til andre mennesker. Erfaringen er, at traumet hos børn udsat for seksuelt misbrug er langt mere grundfæstet end hos fysisk mishandlede børn.

Ofre for incest vil ofte føle misbruget som deres dybeste og mest skamfulde hemmelighed, som de må bruge meget energi på dels at skjule, dels bestandigt bevise overfor sig selv er berettiget, fordi overgrebet har medført en negativ selvopfattelse som gør, at de mener de rummer noget, som er grundlæggende ondt, forkert, i deres indre, en grundlæggende fejl.

Et sådant barn kan f.eks. definere sig selv som en sort engel eller opleve sig i drømme som en vampyr eller en trold. Personen kan have fantasier om eller skabe situationer, som indeholder selvydmygelse eller selvskamfering. Følelsen af ondskab medfører, at personen forhindrer sig selv i at føle glæde eller opleve kærlighed, først i fantasien, dernæst i virkeligheden.

Du kan læse om psykolog behandling af incest under linket som henviser til siden seksuelt misbrug