Tilknyttet Sygesikringen

Jeg er en psykolog tilknyttet sygesikringen

Jeg har praksis-adresse Grønnegade 33 st.th. Nykøbing Mors.

Som psykolog Tilknyttet Sygesikringen modtager jeg lægehenviste patienter

Du kan blive henvist af lægen til 12 behandlinger psykologhjælp for flg. 11 årsager:

 • Røveri, volds- eller voldtægtsoffer
 • Trafik- og ulykkesoffer
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression (over 18 år). Kan genhenvises 1 gang
 • Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (over 18 år). Kan genhenvises 1 gang
 • Unge mellem 18 – 24 år kan få gratis lægehenvist psykologhjælp for angst og depression
Tilknyttet Sygesikringen

Når du har en lægehenvisning betaler sygesikringen det meste af din behandling. Første gang skal du betale lidt ekstra for konsultationen. Herefter koster behandlingen et fast lidt mindre beløb pr. gang. Sundhed.dk kan oplyse om priserne, som løbende opdateres hvert halve år.

Er du medlem af Sygesikringen Danmark vil de betale tilskud til dine psykologbehandlinger.

Ved første konsultation vil du bliver spurgt om du er medlem af Sygesikringen Danmark. Jeg vil da indberette dine behandlinger til Danmark.

De krav der stilles til psykologen Tilknyttet Sygesikringen

Efter endt kandidateksamen fra Århus Universitet var det første jeg skulle gøre at få min autorisation.

Idet kommuner og forsikringsselskaber helst ser at psykologen er autoriseret hvis de skal samarbejde om klientforløb.

Autorisationsforløbet kan først påbegyndes 2 år efter at man er færdiguddannet som psykolog.

For at blive autoriseret kræver Psykolognævnet at man har haft 2 års praktisk arbejde på fuld tid i skiftende arbejdsforhold af mindst ½ års for at sikre faglig bredde.

Psykologen skal desuden under de 2 år have mindst 160 timers supervision som er knyttet til denne praktiske uddannelse.

Efter endt autorisation har psykologen mulighed for at ansøge om ydernummer mhp at blive Tilknyttet Sygesikringen.

Det sker gennem at ydernumrene udbyes 2 gange årligt, og psykolognævnet afgør nu udfra erfaring og faglige kvalifikationer hvem der kan tildeles ydernummer.

Jeg er blevet tildelt ydernummer og Tilknyttet Sygesikringen pr. 1. januar 2008.

Når du har fået ydernummer skal du finde drive din ydernummer praksis i det område hvor du er Tilknyttet Sygesikringen..

På den måde har lægehenviste patienter mulighed for at finde en psykolog i deres lokalområde.

Når du har fået en lægehenvisning til psykolog og opsøger en psykolog Tilknyttet Sygesikringen for psykolog behandling behøver du ikke opsøge en psykolog i dit nærområde. Du har også mulighed for at finde en psykolog der bor længere væk.

Faglige forudsætninger og krav for psykologen som er Tilknyttet Sygesikringen

Hvadenten du er Tilknyttet Sygesikringen eller ej gælder det, at du må udøve psykologfaglig virksomhed indenfor alle problemområder, blot du har tilegnet dig viden og kompetence indenfor det område patienten opsøger hjælp for, så du kan udføre behandlingen kompetent og forsvarligt.

En del psykologer vælger efteruddannelser og kurser for at specialisere sig indenfor bestemte fagområder.

Jeg har kurser og træning i autisme, systemisk-strukturel terapi og psykisk arbejdsmiljø.

Egenterapi og personlig udvikling er også relevant for psykologen når man skal omgås patienten der kan være sårbar.

Og som psykolog Tilknyttet Sygesikringen møder jeg mennesker i mange psykiske situationer og strækker sig over mange problemområder.

Som psykolog Tiknyttet Sygesikringen har jeg dokumentationspligt. Det vil sige jeg skal føre journal der lever op til god klinisk praksis.

Jeg har tavshedspligt, medmindre der er givet tilladelse til andet i forbindelse med kontakt og kommunikation med sundhedsvæsenet og kommunen.