Psykolog behandling

Psykolog behandling består i samtaleterapi hvor jeg hjælper dig med ventilering, bearbejdning og problemløsning.

Psykolog behandling virker gennem du gives mulighed for at ventilere (tale om) dit problem, refleksion og bearbejdning.

Dette igangsætter en proces hvor der for hver samtale kommer nyt psykisk materiale “op til overfladen” som du har fortrængt eller ikke var bevidst om, og denne proces øger din forståelse af dig selv og dit problem i takt med bearbejdningsprocessen.

Under psykolog behandlingen er det min opgave at undersøge baggrunden for din aktuelle psykiske situation, som f.eks. opvækst og skolegang, har du været udsat for vold og seksuelt misbrug, dine personlighedsmønstre, evt. belastningsfaktorer, hvordan er dine livsomstændigheder.

Ved angst og depression vil jeg undersøge om der er arvelig psykisk lidelse i familien, eller lidelsen er opstået p.gr.a. stress eller traumer.

Psykolog behandling

Samtaleterapien tager sigte på at opløse og fjerne traumer, blokeringer og “blinde pletter” , så du bliver mere bevidst og velintegreret og velfungerende. Du kan læse mere om denne behandlingsmetode hvis du trykker på linket.Mange psykologiske forhold kan være relevant for samtaleterapi, f.eks. oplevede traumer, mobning i skolen eller på arbejdspladsen, dine personlighedsmønstre, potentielle relationsproblemer og uhensigtsmæssige leveregler.

Hermed indebærer behandlingen som regel også personlig udvikling som en ekstra gevinst af behandlingen, som først og fremmest tager sigte på øget trivsel, og du er optimalt velfungerende.

Den gode professionelle samtale vil da afhjælpe negative følelser som sorg, smerte, bitterhed, skuffelse, vrede og savn, den vil hjælpe dig med issues ift dig selv og livet som du føler dig udfordret af, den vil øge din selvindsigt og hermed hjælpe dig til at finde balance, fred og glæde, samt fornyet vækst og udvikling.

Min psykolog behandling er afdækkende, indsigtsgivende og støttende med fokus på det følelsesmæssige eller det kognitive plan efter behov. Jeg arbejder bl.a. med psykodynamisk terapi, indsigtsgivende terapi, kognitiv terapi, systemisk  terapi, kriseterapi, parterapi, og familieterapi. Desuden arbejder jeg med psykisk arbejdsmiljø, som også har fokus på psykiske arbejdsmiljøfaktorer. Du kan læse mere om disse terapiformer under linket behandlingsmetoder.

Jeg vil give dig redskaber og hjemmeopgaver. Her kan du få hjælp til mange ting, f.eks. hvis du har uro og rastløshed og tankemylder, eller du har brug for hjælp til hvordan du sætter ord på en konflikt med en anden person.

Når du møder til psykolog behandling, foretager vi undervejs i forløbet forventningsafstemning, og jeg skal dokumentere psykolog behandlingen og skrive journalnotater, i overensstemmelse med regler for god klinisk praksis.

Ved lægehenvist psykologbehandling kan du få psykologhjælp til de 11 henvisningsårsager som du ser i linket nedenfor:

Derudover tilbyder jeg psykolog behandling til mange andre behandlingsområder, som f.eks.:

Behandlingsområder

Jeg yder psykolog behandling af flere andre problematikker end dem der er nævnt her under behandlingsområder, ring og forhør nærmere.

Når det drejer sig om psykolog behandling mht det psykiske arbejdsmiljø, er arbejdspsykologisk sparring en ganske anden situation end at arbejde med personlighedspsykologi, angst og depression. Som psykolog er det her det psykiske arbejdsmiljø, der er i centrum, eller hvis du henvender dig som leder kan der være også være organisatoriske forhold som skaber udfordringer.

Psykologisk sparring ifm psykisk arbejdsmiljø afdækker og behandler forhold som tryghed i ansættelsen, forudsigelighed i arbejdet, et godt socialt klima, fair ledelse, støtte fra lederen, tillid til kollegaer og ledelse, arbejdskrav, modsatrettede krav i arbejdet, rolleklarhed, rollekonflikter eller faggrænsekonflikter, engagement i arbejdet, indflydelse på arbejdet, for blot at nævne nogle eksempler.

Som leder kan du være udfordret af såvel organisatoriske og strukturelle forhold på arbejdspladsen, som din kommunikation og din ledelsesstil. Det kan som leder være svært at vælge og sammensætte god forandring uden en sparringspartner. Her tilbyder jeg det forkromede overblik og professionel rådgivning.

Læs mere om den konkrete psykolog behandling under behandlingsmetoder.