Privatlivspolitik

Psykologer er ved lov underlagt tavshedspligt og journaliseringspligt, og skal på den baggrund behandle alle behandlingsoplysninger lovpligtigt. Dette gælder også, når vi behandler personoplysninger, og beskyttelsen af disse skal være en integreret del af vores faglige virke. Dette kaldes privatlivspolitik.

Her kan du læse hvordan Psykolisk Rådgivningsklinik ApS og psykolog Inge Merete Søndergaard håndterer personoplysninger, personfølsomme oplysninger, hvordan din data beskyttes mv.

Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig

Psykologisk Rådgivningsklinik ApS v/ psykolog Inge Merete Søndergaard er dataansvarlig. Dermed her virksomheden ansvaret for at sikre, at behandlingen af din data og dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR (General Data Protection Regulation).

Privatlivspolitik

GDPR

  • Ved hver konsultation skal medbringes sundhedskort/sygesikringsbevis.
  • Der anvendes dankorts-betaling eller mobilepay ved hver konsultation; betalingen sker i henhold til gældende takster, – jf. Sygesikringsoverenskomsten (se evt. honorarer og takster på Dansk Psykologforenings hjemmeside:www.dp.dk. Link: Selvstændige. Der sker takstreguleringer pr. 1. april og pr. 1. oktober hvert år, jf. samarbejdet mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner).
  • Der afregnes med psykologen ved selve konsultationen. (“Danmark” giver tilskud, 200 kr. pr samtale, såfremt man er medlem, og der kan indberettes elektronisk, hvis dette ønskes).
  • Afbud til samtale skal meddeles pr. telefon (telefonsvarer) eller pr. mail, senest kl. 16.00 dagen før en aftale, ellers må man betale ovenstående beløb.
  • En konsultationstid har en varighed af 45-50 minutter. Der kan aftales dobbeltkonsultationer, såfremt dette ønskes; dvs. 1½ – 1 3/4 time.
  • Ved opstart af forløbet beder jeg om tilladelse til at sende lægen et startbrev som bekræftelse af du har startet et lægehenvist samtaleforløb. Det samme gælder når du slutter forløbet, og jeg beder om tilladelse til at skrive til lægen, hvis vi har aftalt dette på et tidspunkt under forløbet.
  • På adressen i Nykøbing Mors yder jeg psykologbehandling tilknyttet Sygesikringen. Der er fri P-muligheder overfor bag Rema s parkeringsplads. På adressen i Tirstrup ydes anden psykologbehandling privat henvendelse og med Sundhedsforsikring, eller dækning af betaling kan søges som Enkeltydelse hos kommunen såfremt dine indtægtsforhold giver ret til dækning, og der ikke kan gives henvisning, og behandlingen er nødvendig.

GDPR – Databehandling & Privatlivspolitik

Databehandling for Psykolog Inge Merete Søndergaard
Som klient kan du kræve indsigt i oplysningerne omkring dig selv og:

– Hvilke oplysninger PSYKOLOG Inge Merete Søndergaard besidder
– Behandlingens formål
– Information omkring hvor oplysningerne stammer fra
– Som klient har du ret til at klage til PSYKOLOG Inge Merete Søndergaard eller Datatilsynet

Journal – Jeg skriver noter om din psykiske situation og dine psykiske forhold. Formålet er at give dig en god og relevant og veldokumenteret behandling. Du har ret til aktindsigt i din journal. Kontakt mig herom ved behov.

Modtagende oplysninger om dig – fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Tavshedspligt – Som en vigtig del af privatlivspolitik og beskyttelse af personlige oplysninger gælder, at det er kun mig der har adgang til din journal.

Relevante oplysninger videresendes kun til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Min pligt til at underrette kommunen, sker kun hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender oplysninger til betalere – hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Opbevaring af din journal  ligger på pc hos en databehandler, jeg har en aftale med. Jeg i overensstemmelse med regler for privatlivspolitik gemmer dine oplysninger i 5 år,i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Oplysning omkring hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Ønsker du yderligere oplysninger om privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte mig.

Jeg ser frem til at byde dig velkommen her i klinikken.

 

Mvh.

Psykolog

 

Inge Merete Søndergaard