Psykologbehandling består i samtaleterapi hvor jeg med min professionelle viden hjælper dig til forståelse af dig selv og dit problem. Under samtalen får du mulighed for at ventilere (tale om) dit problem, og jeg vil hjælpe dig med bearbejdning, og give dig redskaber til selvhjælp imellem konsultationerne. Dette igangsætter en proces hvor du for hver gang du møder til konsultation øger din forståelse og bevidsthed om dig selv og dit problem i takt med at du bearbejder det.

Samtaleterapien tager sigte på at opløse og fjerne vore indre knuder i sindet i form af blokeringer og “blinde pletter” , så vi bliver mere bevidste og velintegrerede og velfungerende. Hermed indebærer behandlingen som regel også personlig udvikling som en ekstra gevinst af behandlingen, som først og fremmest tager sigte på øget trivsel og du er velfungerende.

Den gode professionelle samtale vil da afhjælpe negative følelser som sorg, smerte, bitterhed, skuffelse, vrede og savn og hjælpe dig til at finde balance, fred og glæde, samt fornyet vækst og udvikling.

Min psykologbehandling er afdækkende, indsigtsgivende og støttende med fokus på det følelsesmæssige eller det kognitive plan efter behov. Jeg arbejder bl.a. med psykodynamisk terapi, kognitiv terapi ved angst, familieterapi, og tegneterapi.

Prøv min tegneterapi, hvis du har brug for kreativ indsigtsgivende terapi med jungiansk symbolik og en skarp intuition som følgesvend i dit indre univers, med mange års erfaring og træning i at forstå og hjælpe andre mennesker.

Psykologbehandling hjælper dig ved angst, depression, fobi, tvangstanker, seksuelle overgreb, mindreværdskomplekser og problemer i samværet med andre mennesker i familien, privatlivet og på arbejdspladsen. Du kan også bruge mig som hjælp til personlig udvikling.

Flygtninge/Indvandrere.

Jeg har mange års erfaring i at undersøge og behandle flygtninge og indvandrere, som i flere tilfælde lider af krigstraumer og har brug for løsning af aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer i det land, som de opholder sig i. Jeg udfærdiger velbeskrevne erklæringer og tilbyder behandlingsforløb for disse mennesker. Er du f.eks. sagsbehandler og savner psykologbistand til en klient, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg foretager HTQ-testning for at fastsætte de oplevelser og omfanget af de traumer som er overgået flygtningen og fastsætte diagnose og behandlingsmuligheder. Herunder PTSD-test. Ligsom jeg foretager Hamilton angst- og depressionstest. Jeg er behjælpelig med behandlingsplan og rådgivning ift. flygtningens psykiske tilstand, ressourcer og formåen. Psykoterapeutisk anvender jeg debriefing, kognitiv terapi og støttende bearbejdende psykoterapi i overensstemmelse med flygtningens behov og tilstand. Ligesom jeg anlægger et terapeutisk perspektiv på hvordan flygtningens problem påvirker familien – og omvendt – og hvad man kan sætte ind m.h.t. psykologisk behandling og rådgivning herfor.

 

Ring og forhør nærmere.

Mobil 40871699